Vi är en politiskt och fackligt obunden
yrkesorganisation för biomedicinska analytiker.

Höstens kurser Bland nyheterna hittar du kurs i urinsediment, plasmaproteiner och urinproteinmönster , molekylärdiagnostik och många fler.
September 2016 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker klar Kompetensbeskrivningen, som har tagits fram av IBL, bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå.

Ingen samlad uppfattning bland chefer i vården att man kan byta ut biomedicinska analytiker mot en annan yrkeskategori

Personer med snarlika utbildningar kan arbeta med en del av de arbetsuppgifter som utförs av biomedicinska analytiker men inte fullt ut ersätta dem.

Läs mer

Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Sektion för klinisk fysiologi

IBL har fått en ny sektion som ska arbeta för att utveckla och stärka ämnesområdet klinisk fysiologi där även nuklearmedicin och neurofysiologi ingår.

Läs mer