IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad.

IFBLS världskongress flyttas till 2021 Precis som många andra konferenser påverkas IFBLS världskongress av coronapandemin. Nytt datum är 24-28 augusti 2021.
April 2020 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Kallelse till IBL:s årsmöte 2020 IBL:s årsmöte 2020 hålls 25 maj, genomförs som ett videomöte i Microsoft Teams. Medlemskap i IBL och anmälan krävs för att delta på årsmötet. Anmälan görs senast söndag 24 maj.

Ny folder om yrket

IBL har tagit fram en informationsfolder om yrket biomedicinsk analytiker. Foldern riktar sig till exempel till gymnasieelever eller andra som står inför att välja högskoleutbildning. Vi har bland annat delat ut foldern på en yrkes- och utbildningsmässa under hösten 2018.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Specialistutbildning är även viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs mer