Vi är en politiskt och fackligt obunden
yrkesorganisation för biomedicinska analytiker.

Årets Biomedicinska analytiker De är nominerade till IBL:s utmärkelse - Årets biomedicinska analytiker 2016.
November 2016 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker klar Kompetensbeskrivningen, som har tagits fram av IBL, bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå.

Mångfald i arbetslivet berikar

IBL:s ordförande, Agneta Colliander, skriver om framtida kompetensbehov samt biomedicinska analytikers roll inom vården och laboratoriemedicin.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Kulturkrockar inom verksamhetsförlagd utbildning

Hur kan man som studenthandledare bli bättre på att hantera eventuella kulturkrockar? Under Diagnostikforums nätverksträff för handledare fick deltagarna diskutera kulturmöten samt hur man kan undvika kulturkrockar.

Läs mer