Vi är en politiskt och fackligt obunden
yrkesorganisation för biomedicinska analytiker.

IBL:s nya styrelse Tre nya ledamöter har tagit plats i IBL:s styrelse. Agneta Colliander blev omvald som organisationens ordförande och Gabriella Lillsunde Larsson tar över vice ordförandeposten.
Juni 2017 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Sök IBL:s stipendier Missa inte chansen att söka stipendier för deltagande på valfria kurser eller konferenser. Ansök senast 28 augusti.

Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker

Ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker skulle kunna vara ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Specialistutbildning är även viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs mer