Vi är en politiskt och fackligt obunden
yrkesorganisation för biomedicinska analytiker.

Årets biomedicinska analytiker utsedda I år delades priset ut i två kategorier; laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. IBL:s styrelse har också valt att utse "Decenniets Biomedicinska analytiker".
December 2016 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Nominera kandidater till IBL:s styrelse Som medlem i IBL har du möjlighet att nominera personer för spännande uppdrag i organisationens styrelse senast den 3 februari.

Ett steg närmare specialistutbildning

IBL och Vårdförbundet har skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där man föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Kulturkrockar inom verksamhetsförlagd utbildning

Hur kan man som studenthandledare bli bättre på att hantera eventuella kulturkrockar? Under Diagnostikforums nätverksträff för handledare fick deltagarna diskutera kulturmöten samt hur man kan undvika kulturkrockar.

Läs mer