IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad.

Stipendier att söka senast 28 februari IBL delar ut stipendier för deltagande i konferens eller kurs. Ansök senast 28 februari för utdelning under våren.
Februari 2018 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Enkät för biomedicinska analytikerstudenter Studerar du till biomedicinsk analytiker? Delta i IBL:s enkät, den tar bara ett par minuter att besvara och innehåller frågor om ditt val av utbildning och din syn på det arbetsliv som väntar.

Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker

Ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker skulle kunna vara ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Vi finns säkerligen inom olika verksamheter och forskningsmiljöer. Möjligheter och svårigheter skiljer sig åt beroende på var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Specialistutbildning är även viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs mer