IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad.

Diagnostikforum 2018 Anmälan till Diagnostikforum 2018 är öppen! Program och praktisk information finns på diagnostikforum.se.
September 2018 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Medlemsenkät 2018 Nu genomför vi en medlemsenkät för yrkesverksamma biomedicinska analytiker. Enkäten handlar om karriär, kompetensutveckling och medlemskapet i IBL: Dina svar är viktiga och ligger till grund för vårt framtida arbete. Klicka på "läs mer" för att delta.

Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker

Ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker skulle kunna vara ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Vi finns säkerligen inom olika verksamheter och forskningsmiljöer. Möjligheter och svårigheter skiljer sig åt beroende på var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Specialistutbildning är även viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs mer