Vi är en politiskt och fackligt obunden
yrkesorganisation för biomedicinska analytiker.

Vad gör en biomedicinsk analytiker? Vad gör en biomedicinsk analytiker egentligen? IBL:s sektion klinisk fysiologi har tagit fram en video som förklarar!
Juni 2017 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Kommande kurser Det finns fortfarande platser kvar till flera av IBL:s kurser under hösten.

Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker

Ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker skulle kunna vara ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Specialistutbildning är även viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs mer