Vi är en politiskt och fackligt obunden
yrkesorganisation för biomedicinska analytiker.

Uppstart för sektionen klinisk fysiologi Formellt kommer sektionen för klinisk fysiologi att bildas under Diagnostikforum i Örebro.
September 2016 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Höstens kurser Bland nyheterna hittar du kurs i molekylärdiagnostik, kemikaliehantering, urinsediment och många fler.

Ingen samlad uppfattning bland chefer i vården att man kan byta ut biomedicinska analytiker mot en annan yrkeskategori

Personer med snarlika utbildningar kan arbeta med en del av de arbetsuppgifter som utförs av biomedicinska analytiker men inte fullt ut ersätta dem.

Läs mer

Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Biomedicinska analytiker från hela världen samlades i Japan

Den 32:a världskongressen för biomedicinska analytiker hölls mellan den 31 augusti och 4 september i Kobe, Japan.

Läs mer