IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad.

"Utan biomedicinska analytiker stannar vården" Nu kan du beställa t-shirten med budskapet "Utan biomedicinska analytiker stannar vården" och visa att du är en #stoltbiomedicinskanalytiker.
September 2018 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Dela med dig av din forskning Hos IBL kan du länka till din avhandling för att nå fler med din forskning. Det finns också möjlighet att skriva i tidningen Laboratoriet om din avhandling eller ett pågående forskningsprojekt.

Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker

Ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker skulle kunna vara ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Vi finns säkerligen inom olika verksamheter och forskningsmiljöer. Möjligheter och svårigheter skiljer sig åt beroende på var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Specialistutbildning är även viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs mer