IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad.

"Utan biomedicinska analytiker stannar vården" Nu kan du beställa t-shirten med budskapet "Utan biomedicinska analytiker stannar vården" och visa att du är en #stoltbiomedicinskanalytiker.
November 2018 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Nominera till Årets biomedicinska analytiker Det kan vara någon som genom sitt arbete särskilt har skapat patientnytta, tagit fram nya arbetssätt och utvecklat verksamheten, utmärkt sig inom FoU eller som du av annan anledning vill visa din uppskattning.

Ny folder om yrket

IBL har tagit fram en informationsfolder om yrket biomedicinsk analytiker. Foldern riktar sig till exempel till gymnasieelever eller andra som står inför att välja högskoleutbildning. Vi har bland annat delat ut foldern på en yrkes- och utbildningsmässa under hösten 2018.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Specialistutbildning är även viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs mer