Vi är en politiskt och fackligt obunden
yrkesorganisation för biomedicinska analytiker.

IBL:s årsmöte och Kvalitetsdag IBL:s årsmöte kommer att hållas den 4 maj i Stockholm. I samband med årsmötet kommer IBL att anordna en kvalitetsdag för sina medlemmar.
April 2017 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
15 april-Internationella biomedicinska analytikerdagen Ladda ner IBL:s informationsmaterial inför yrkesdagen.

Ett steg närmare specialistutbildning

IBL och Vårdförbundet har skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där man föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Årets biomedicinska analytiker utsedda

I år delades priset ut i två kategorier; laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. IBL:s styrelse har också valt att utse "Decenniets Biomedicinska analytiker".

Läs mer