IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad.

IFBLS 2020, 1-5 september Världskongressen IFBLS hålls vartannat år och lockar biomedicinska analytiker från hela världen. I höst är kongressen sällsynt tillgänglig för oss i Sverige eftersom vårt grannland Danmark är arrangörsland.
Februari 2020 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
Flera kurser flyttas På grund av det rådande läget kommer många av vårens kurser flyttas till senare datum. Alla anmälda behåller sina platser på kursen med möjlighet att avboka sin plats kostnadsfritt när de nya datumen fastställs.

Ny folder om yrket

IBL har tagit fram en informationsfolder om yrket biomedicinsk analytiker. Foldern riktar sig till exempel till gymnasieelever eller andra som står inför att välja högskoleutbildning. Vi har bland annat delat ut foldern på en yrkes- och utbildningsmässa under hösten 2018.

Läs mer

"Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling."

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Specialistutbildning är även viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs mer