Vi är en politisk och fackligt obunden
yrkesorganisation för biomedicinska analytiker.

Kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker IBL: s Vetenskapliga är klar med kompetensbeskrivningen som ska tydliggöra yrkesgruppens professionella kunnande.
April 2016 Nytt nummer av
LABORATORIET UTE NU!
IBL söker nya ledamöter till valberedningen Vid årsmötet fick IBL:s styrelse i uppdrag att ta fram två kandidater till valberedningen, utöver de tre som valdes på årsmötet.

Diagnostikforum 2016

Den nationella mötesplatsen för biomedicinska analytiker kommer att hållas i Örebro 28-29 september.

Läs mer

Genom medlemskap i IBL stödjer du din professions framtida utveckling

IBL organiserar alla biomedicinska analytiker oavsett arbetsplats, inriktning och facklig tillhörighet.

Att tillhöra en profession

IBL:s Agneta Colliander skriver att vi aldrig kan acceptera begreppet ”eller motsvarande” i platsannonserna för att det inte finns. Är man biomedicinsk analytiker så är man biomedicinsk analytiker.

Läs mer