Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse och andra förtroendevalda inom organisationen.

IBL:s stadgar

Dokument från årsmöte 2018 (26 April, Stockholm)

Årsredovisning 2017

Verksamhetsberättelse IBL 2017, bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2017 SKKT, bilaga 3

Verksamhetsberättelse Sektionen för klinisk fysiologi 2017, bilaga 4

Revisionsberättelse IBL, bilaga 5

Verksamhetsplan 2017-2019, bilaga 6

Budget 2018, bilaga 7

Motion stadgeändring 2018 – bilaga 8

Valberedning

IBL:s valberedning väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Iréne Sjöström, sammankallande
irene.sjostrom@sll.se

Hanne Warnander
hanne@warnander.com

Marianne Thynelius
mariannetynelius@hotmail.com

 

Revisorer

IBL:s revisorer väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Ordinarie revisor

Kristina Malm Jansson
Anne Berndt


Revisorssuppleant 

Bianca Bugge
Michelle Dobos Sandell