Inbjudan till IBL:s årsmöte 2018

Du som IBL-medlem är varmt välkommen till IBL:s 23:e årsmöte torsdag den 3 maj på Piperska muren i Stockholm. Årsmötet börjar kl 15.30 efter IBL:s kvalitetsdag som hålls i samma lokal. Årsmötesanmälan görs via e-post: kansli@ibl-inst.se eller telefon: 08-24 01 30.

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Tid: 15.30-17
Sista anmälningsdag: 26 april

Årsmöteshandlingar:
Föredragningslista årsmöte 2018
Årsredovisning 2017
Verksamhetsberättelse IBL 2017,bilaga 2
Verksamhetsberättelse 2017 SKKT, bilaga 3
Verksamhetsberättelse Sektionen för klinisk fysiologi 2017, bilaga 4
Revisionsberättelse IBL, bilaga 5
Verksamhetsplan 2017-2019, bilaga 6
Budget 2018, bilaga 7
Motion stadgeändring 2018 – bilaga 8
IBL stadgar

 

 

 

 

Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse och andra förtroendevalda inom organisationen.

IBL:s stadgar

Årsredovisning_IBL_2016

Verksamhetsberättelse_2016

Årsmötesprotokoll 2017

Bilaga till årsmötesprotokoll 2017 (SKKT:s årsredovisning)

 

Valberedning

IBL:s valberedning väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Iréne Sjöström, sammankallande
irene.sjostrom@sll.se

Hanne Warnander
hanne@warnander.com

Marianne Thynelius
mariannetynelius@hotmail.com

Linda Grimbark
linda.grimbark@skane.se

 

Revisorer

IBL:s revisorer väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Ordinarie revisor

Kristina Malm Jansson
Anne Berndt


Revisorssuppleant 

Bianca Bugge
Michelle Dobos Sandell