Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse och andra förtroendevalda inom organisationen.

IBL:s stadgar

Årsredovisning_IBL_2016

Verksamhetsberättelse_2016

Årsmötesprotokoll 2017

Bilaga till årsmötesprotokoll 2017 (SKKT:s årsredovisning)

 

Valberedning

IBL:s valberedning väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Iréne Sjöström, sammankallande
irene.sjostrom@sll.se

Hanne Warnander
hanne@warnander.com

Marianne Thynelius
mariannetynelius@hotmail.com

Linda Grimbark
linda.grimbark@skane.se

 

Revisorer

IBL:s revisorer väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Ordinarie revisor

Kristina Malm Jansson
Anne Berndt


Revisorssuppleant 

Bianca Bugge
Michelle Dobos Sandell