Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse och andra förtroendevalda inom organisationen.

Årsmöte 2019

Datum: 24 april
Plats: Nya sjukhusbyggnaden Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Sal J3:13 Marc Bygdeman.

Möteshandlingar

Föredragningslista årsmöte 2019
IBL:s årsredovisning för verksamhetsår 2018, bilaga 1
Revisionsberättelse, bilaga 2
Budget 2019, bilaga 4
Årsmötesprotokoll_2018
IBL:s stadgar-reviderade 180503

Verksamhetsplan 2019-2021

IBL:s verksamhetsberättelse 2018 (interaktiv presentation)

Valberedningens förslag till IBL:s styrelse, sektionernas styrelser samt revisorer


IBL:s stadgar

Dokument från årsmöte 2018 (26 April, Stockholm)

Årsredovisning 2017

Verksamhetsberättelse IBL 2017, bilaga 2

Verksamhetsberättelse 2017 SKKT, bilaga 3

Verksamhetsberättelse Sektionen för klinisk fysiologi 2017, bilaga 4

Revisionsberättelse IBL, bilaga 5

Verksamhetsplan 2017-2019, bilaga 6

Budget 2018, bilaga 7

Motion stadgeändring 2018 – bilaga 8

Valberedning

IBL:s valberedning väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Iréne Sjöström, sammankallande
irene.sjostrom@sll.se

Hanne Warnander
hanne@warnander.com

Marianne Thynelius
mariannetynelius@hotmail.com

 

Revisorer

IBL:s revisorer väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Ordinarie revisor

Kristina Malm Jansson
Anne Berndt


Revisorssuppleant 

Bianca Bugge
Michelle Dobos Sandell


Anmälan till IBL:s årsmöte

Studiebesök
Anmälningsvillkor
Medlemskap i IBL krävs för deltagande på årsmötet. IBL har rätt att neka personer utan giltigt medlemskap tillträde till årsmötet.