Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som har erfarenhet av att differentiera blodceller på utstryk och vill få en fördjupad kunskap i ämnet. Teori varvas med praktik under tre dagar.

Under kursens praktiska del kommer vi att öva tillsammans på att cellklassificera morfologiska fynd från olika blodsjukdomar. Utgångspunkten är normal hematopoes och vi följer vad som händer med cellerna vid olika blodsjukdomar både i blodet och i benmärgen.

Vi arbetar med livebilder på celler via kamera från mikroskopet till dataskärmar. För att tillgodo göra sig kursen är det nödvändigt att deltagarna har en god teoretisk grund i hematologi.

Preliminärt program

Kursansvarig: Karin Ohlander och Christina Andersson

Datum: 10-12 april 2019

Plats: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Pris: 9 800 kr.
(Pris för medlem i IBL: 8 800 kr.)

Sista anmälningsdag: 20 mars

Antal platser: 20

 

Anmälan till avancerad kurs i cellmorfologi

*Medlemskap i IBL

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.