Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som har erfarenhet av att differentiera blodceller på utstryk och vill få en fördjupad kunskap i ämnet. Teori varvas med praktik under tre dagar.

Under kursens praktiska del kommer vi att öva tillsammans på att cellklassificera morfologiska fynd från olika blodsjukdomar. Utgångspunkten är normal hematopoes och vi följer vad som händer med cellerna vid olika blodsjukdomar både i blodet och i benmärgen.

Vi arbetar med livebilder på celler via kamera från mikroskopet till dataskärmar. För att tillgodo göra sig kursen är det nödvändigt att deltagarna har en god teoretisk grund i hematologi.

Preliminärt program

Kursansvarig: Karin Ohlander och Christina Andersson

Datum: 10-12 april 2019

Plats: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Pris: 9 800 kr.
(Pris för medlem i IBL: 8 800 kr.)

Sista anmälningsdag: 20 mars

Antal platser: 20

 

Kursen är fullbokad – mejla till kansli@ibl-inst.se om du vill stå på reservplats.