Biomedicinsk analytiker – ett livsviktigt yrke

Legitimerade biomedicinska analytiker behövs inom sjukvården, läkemedelsbranschen, veterinärmedicin, forskning, livsmedelsproduktion och flera andra branscher.

En biomedicinsk analytiker är specialist på olika undersöknings- och analysmetoder och har en avgörande roll för patientsäkerhet och kvalitet. Man finns med i hela analyskedjan, från provtagning till provsvar. Det brukar sägas att cirka 70 % av alla diagnoser grundar sig på provsvar och undersökningar som utförs av biomedicinska analytiker.

Laboratoriemedicin och klinisk fysiologi

Under utbildningen kan man inrikta sig på antingen laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Kortfattat kan man säga att laboratoriemedicin handlar om att analysera prover (till exempel blodprover och vävnadsprover) medan klinisk fysiologi innebär mera patientnära undersökningar (till exempel EKG och ultraljud).

Sjukhuslaboratorier är den vanligaste arbetsplatsen för biomedicinska analytiker, men det finns många andra viktiga roller för biomedicinska analytiker, både inom privat och offentlig sektor. Några exempel:

  • Kvalitetsansvarig/kvalitetssamordnare
  • IT-ansvarig
  • Utbildningsansvarig/utbildningssamordnare
  • Adjungerad klinisk adjunkt (AKA): ansvarar för den verksamhetsförlagda utbildningen vid den egna kliniken. Är länken mellan kliniken och lärosätet
  • Metodansvarig – ansvar för t.ex. valideringar och verifieringar av en viss metodik

På diagnostikföretag:

  • Produktspecialist (säljare)
  • Applikationsspecialist (utbildning av personal och uppgradering och utveckling av mjukvara, m.m.)
  • Laborerande BMA

Läs mer om yrket i vår folder: Biomedicinsk analytiker – ett livsviktigt yrke

God arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för biomedicinska analytiker är god både på kort och lång sikt. Läs mer prognoser från Arbetsförmedlingen och SACO.

Utbilda dig till Biomedicinsk analytiker

Läs mer här om var du kan utbilda dig till biomedicinsk analytiker

Efter den treåriga grundutbildningen finns möjlighet att ta magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen.

 

Vad gör en biomedicinsk analytiker?

Vad gör en legitimerad biomedicinsk analytiker (med inriktning klinisk fysiologi) egentligen? IBL:s sektion för klinisk fysiologi har tagit fram en video som förklarar!