Etisk kod för biomedicinska analytiker

Biomedicinska analytiker har sedan 1996 internationella etiska riktlinjer. Avsikten är att finna gemensamma värderingar för yrkesutövare över hela världen. Vårdförbundet och IBL har tillsammans arbetat fram en översättning och anpassning av dessa riktlinjer.

Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker