man_mikrosk_1

Utbildningen till biomedicinsk analytiker finns på 11 lärosäten över hela landet.  Biomedicinska analytikerprogrammet är på 180 hp och leder till både en yrkes-och kandidatexamen.

Högskolan Kristianstad
www.hkr.se

Jönköping University
www.hj.se

Karolinska Institutet
www.ki.se

Linnéuniversitet
www.lnu.se

Linköpings Universitet
www.liu.se


Malmö Högskola

www.mah.se

Mittuniversitetet (Utbildningen ges i samarbete med Uppsala universitet)
www.miun.se

Göteborgs Universitet
www.gu.se

Umeå Universitet
www.umu.se

Uppsala Universitet
www.uu.se

Örebro Universitet

www.oru.se