man_mikrosk_1

Utbildningen till biomedicinsk analytiker finns på 11 lärosäten över hela landet.  Biomedicinska analytikerprogrammet är på 180 hp och leder till både en yrkes-och kandidatexamen.

Ansök till biomedicinska analytikerprogram

Program med start vårterminen 2019 (antagning.se)

Program med start höstterminen 2019 (antagning.se)

Läs mer om utbildningarna hos respektive lärosäte

Högskolan Kristianstad

Jönköping University – inriktning klinisk fysiologi

Jönköping University – inriktning laboratoriemedicin

Karolinska Institutet

Linnéuniversitetet

Linköpings Universitet

Malmö Högskola

Göteborgs Universitet

Umeå Universitet

Uppsala Universitet: studieort Uppsala

Uppsala universitet: studieort Sundsvall

Örebro Universitet – inriktning fysiologi

Örebro Universitet – inriktning laboratoriemedicin