man_mikrosk_1

Utbildningen till biomedicinsk analytiker finns på 11 lärosäten över hela landet.  Biomedicinska analytikerprogrammet är på 180 hp och leder till både en yrkes-och kandidatexamen.

Högskolan Kristianstad
www.hkr.se

Jönköping University
www.hj.se


Karlstads Universitet  (Fram till år  2017 kommer Karlstads universitet att avveckla de biomedicinskaprogrammen där en av inriktningarna har lett till biomedicinsk analytikerexamen.)
www.kau.se

Karolinska Institutet
www.ki.se

Linné Universitet
www.lnu.se

Linköpings Universitet
www.liu.se


Malmö Högskola

www.mah.se

Mittuniversitetet (Utbildningen ges i samarbete med Uppsala universitet)
www.miun.se

Göteborgs Universitet
www.gu.se

Umeå Universitet
www.umu.se

Uppsala Universitet
www.uu.se

Örebro Universitet

www.oru.se