Sedan 1 april 2006 är biomedicinsk analytiker ett legitimationsyrke. Legitimationen
utfärdas av Socialstyrelsen och är en garanti att du har rätt kompetens, kunskap
och är lämplig som person för att arbeta som biomedicinsk analytiker. Alla som
ansöker om legitimation kontrolleras i belastningsregistret om vissa typer av
brott har begåtts. För patienten bidrar legitimationen till ökad säkerhet då
ditt personliga ansvar blir tydligare med legitimationen. Om du som legitimerad
biomedicinsk analytiker skulle begå ett allvarligt misstag som äventyrar
patientsäkerheten kan din legitimation återkallas i syfte att skydda patienten
och samhället.

Biomedicinsk analytiker är en skyddad yrkestitel och får endast användas av den
som har legitimation eller särskilt förordnande. I legitimationen för
biomedicinska analytiker ingår det inga skyddade arbetsuppgifter och det
innebär att din arbetsgivare kan anställa andra kategorier på laboratoriet, men
inte med tjänstbeteckningen biomedicinsk analytiker.

Enligt Patientsäkerhetsförordning (2010:1369) beviljas biomedicinsk
analytikerlegitimation till sökande som har utbildningsbevis som preparatris,
laboratris, laborant- eller laboratorieassistent. Alla bestämmelser kring
legitimationen finns i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Hur ansöker man om legitimation?
Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Är du utbildad till biomedicinsk
analytiker i ett annat land, så är det socialstyrelsen som gör en bedömning om
du kan bli legitimerad eller behöver komplettera din utbildning för att kunna
få legitimation.

Här ansöker du om legitimation: www.socialstyrelsen.se

Svar på de vanligaste frågorna om legitimationen hittar du här.