Svensk Förening för Klinisk Kemi

www.kliniskkemi.org

Riksföreningen för Mikrobiologi

www.mikrobiologi.net

Svensk förening för Neurofysiologianalytiker

www.sfnfa.net

Riksföreningen för Histopatologi
hp-sidan.com

Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik


www.ultraljud.nu

Riksföreningen för Klinisk Cytologi

www.cytodiagnostiker.se