Detta får du som medlem:

  • Tidningen Laboratoriet
  • Lägre avgifter på IBL:s kurser och konferenser
  • Möjlighet att söka stipendier hos oss
  • Tillgång till sektioner och nätverk
  • Medlemsservice
  • Medlemskap i världsorganisationen IFBLS
  • Vara med och påverka vilka frågor som IBL ska driva

Fyll i din medlemsansökan i formuläret nedan.
-Ange vilken sektion och eventuella nätverk du är intresserad av att tillhöra.

-Du som vill bli studerandemedlem fyller i förväntat examensår och hoppar över frågorna om arbetsgivare, arbetsplats, befattning, inriktning, specialområde, sektion, nätverk och akademisk nivå.