Detta får du som medlem:

  • Tidningen Laboratoriet
  • Lägre avgifter på IBL:s kurser och konferenser
  • Möjlighet att söka stipendier hos oss
  • Tillgång till sektioner och nätverk
  • Medlemsservice
  • Medlemskap i världsorganisationen IFBLS
  • Vara med och påverka vilka frågor som IBL ska driva

Årsavgifter medlemskap
Yrkesverksam: 360 kr
Pensionär: 144 kr
Student: 0 kr*
*Studerande på grundutbildningen och fram till sex månader efter examen.

Fyll i din medlemsansökan i formuläret nedan.

-Ange vilken sektion och eventuella nätverk du är intresserad av att tillhöra.

-Du som vill bli studerandemedlem fyller i förväntat examensår och hoppar över frågorna om arbetsgivare, arbetsplats, befattning, inriktning, specialområde, sektion, nätverk och akademisk nivå.

Villkor
Avtal är den lagliga grund för hantering av personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. De personuppgifter du lämnar används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister. Vid utträde spar vi dina medlemsuppgifter i ett år, sedan tas de bort.