_MG_3733swL

I slutet av september samlades närmare 250 biomedicinska analytiker i Örebro för den två dagar långa konferensen. Det vetenskapliga programmet innehöll block inom de flesta discipliner, workshops och nätverksträffar.

Dagen innan arrangerades Ledarforum där chefer och ledare inom laboratoriemedicin tillsammans med utbildningsansvariga från universitet och högskolor samt representanter från fackföreningar diskuterade kompetensförsörjning samt biomedicinska analytikers roll i framtiden.

Diagnostikforum, som gick av stapeln för fjärde gången, arrangerades av Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL, i samarbete med Region Örebro Län och Örebro Universitet.

 

www.diagnostikforum.se hittar du föreläsningar från Diagnostikforum i Örebro som vi har fått tillåtelse att publicera på webbsidan. Vi kommer att uppdatera listan med fler presentationer allteftersom föreläsare godkänner publicering.