21 augusti 2020 handledare

Digital nätverksträff för handledarnätverket 24 september

IBL ställer om under rådande omständigheter och arrangerar nätverk i digital form. Först ut är en handledarträff för dig som handleder biomedicinska analytiker studenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

handledare

Pandemin utmanar oss på flera sätt, inte minst under den period som studenter behöver komma ut och få sin praktik. Det är under denna del av utbildningen som studenterna äntligen får omvandla sina teoretiska kunskaper till praktisk tillämpning.

Programmet för nätverksträffen bygger på diskussion och erfarenhetsutbyte för att erbjuda bästa möjliga för våra blivande kollegor.

Nätverksträffen är kostnadsfri. För deltagande krävs medlemskap i IBL.

Bli medlem i IBL här

Gå med i IBL:s handledarnätverk genom att antingen logga in på mina sidor eller mejla till oss på kansli@ibl-inst.se.

Program 24 september

Nätverksträffen genomförs i Zoom

11.00 – Kort introduktion och presentation av diskussionsfrågor

– Hur ser det ut hos er? Antal VFU-studenter?
– Åtgärder för att motsvara kraven från smittsynpunkt.
– Vilka förändringar har ni gjort för att klara av handledningen under rådande restriktioner?
– Hur sker dialogen med lärosäten och skiljer det sig mellan olika lärosäten?
– Vilka utmaningar och möjligheter ser ni? Med tanke på den rådande omständigheter nu och i den närmaste framtiden!

11.15 Indelning i olika grupper – spelregler för samtalen

11.20 Gruppdiskussion

12.00 Lunchpaus

12.20 Presentation av sammanfattningar från gruppdiskussion

12.40 Summering av dagen – nästa steg.

13.00 Mötet avslutas.

 

Anmälan till nätverksträffen är stängd. Kontakta oss på kansli@ibl-inst.se om du är intresserad av att delta.

En möteslänk har skickats ut till alla anmälda deltagare, kontakta oss på samma adress som ovan om du anmält dig men inte fått länken.