Disputerade biomedicinska analytiker

En forskande profession

Här presenterar vi några av Sveriges 642 (siffra från Socialstyrelsen, april 2020) disputerade biomedicinska analytiker och deras avhandlingar. Kontakta gärna någon i listan för framtida samtiden.

Är du disputerad och vill dela med dig av din forskning?

Skicka dina uppgifter till laboratoriet@ibl-inst.se så publicerar vi dem här.
Möjligheten att skriva om din forskning i tidningen Laboratoriet finns också, hör av dig till oss om du är intresserad av det.


2018

Anna Nilsson

Avhandling: Characterization of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli water isolates (länk till fulltext)
Disputation
: Uppsala universitet, 2018
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats: Jobbar som forskare på Klinisk mikrobiologi, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Pågående forskning: Ingår i Hilpi Rautelins forskningsgrupp och forskar på campylobacter.


2017

Hanna Woksepp

Avhandling: Individualized treatment and control of bacterial infections
Disputation: Linnéuniversitetet, 2017
Grundutbildning: Fil. Mag Biomedicin samt legitimerad Biomedicinsk analytiker.
Arbetsplats: Forskningssektionen, Region Kalmar län.
Pågående forskning: Kartläggning av spridning av resistenta bakterier mellan människor, djur och miljö samt metodutveckling inom biomedicinsk vetenskap med fokus på molekylärbiologi och bioinformatik. antibiotika/pairwise/
Kontakt: hanna.woksepp@regionkalmar.se


Helena Isaksson

Avhandling: Clinical studies of RNA as a prognostic and diagnostic marker for disease (länk till abstract)
Disputation
: Örebro universitet, 2017
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats: Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
Pågående forskningKvalitetskontroller vid biobankning av prover. Genetiska markörer för olika sjukdomar såsom Ovarie Cancer och Poplitea Aneurysm.
Kontakt: helena.isaksson@regionorebrolan.se


Marion Walser

Avhandling: Effects of growth hormone in the hippocampus and cortex of adult rodents (länk till fulltext)
D
isputation: Göteborgs Universitet, 2017
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker, inriktning Klinisk Kemi. Göteborg, Laborantskolan 1983
Arbetsplats: Experimentell Endokrinologi, Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Pågående forskning: 
Hjärta: tillväxthormon och regeneration, Ångest och träning, båda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kontakt: marion.walser@vgregion.se


2015

Kerstin Malm

Avhandling: Diagnostic strategies for blood borne infections in Sweden
Disputation: Örebro universitet, 2015
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats: Jobbar som provservicekoordinator på Örebro Biobank, samt ansvarig för Referenslaboratoriet för HTLV-1/2.
Pågående forskning: Inom referenslaboratoriet för HTLV-1/2 bedrivs viss forskning inom området.


2014

Gabriella Lillsunde Larsson

Avhandling: Characterization of HPV-induced vaginal and vulvar carcinoma (länk till abstract)
D
isputation: Örebro universitet, 2014
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker, inriktning generalist. Örebro Universitet 2001
Arbetsplats: Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
Pågående forskning: 
Humant papillomvirus (HPV)-orsakad cancer
Kontakt: gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se


Jorge Hernández

Avhandling: Human pathogens and Antibiotic Resistant Bacteria in the Polar Regions (länk till fulltext)
Disputation: 10 oktober 2014
Grundutbildning: Biomedicinsk Analytiker
ArbetsplatsKlinisk Mikrobiologiska Laboratoriet; Kalmar länssjukhuset.
Pågående forskning: Antibiotikaresistenta bakterier i närmiljö ur ett ”One world”-perspektiv.
Kontakt: jorge.hernandez@lnu.se


Sofia Somajo

Avhandling: Vitamin K-dependent protein S – studies of synthesis, structure and function (länk till abstract)
Disputation: Lunds universitet 2014
Grundutbildning: Biomedicinsk Analytiker
ArbetsplatsKlinisk Mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge, Karlskrona
Pågående forskning: Flödescytometrisk metod för snabb resistensbestämning av bakterier
Kontaktsofia.somajo@kronoberg.se, 0455-734863


Micael Waldenborg

Avhandling: Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy – transient left ventricular dysfunction (länk till fulltext)
Disputation: Örebro universitet, 2014
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi
Arbetsplats: Fysiologiska avdelningen-/medicinmottagningen, Lindesbergs Lasarett
Pågående forskning: Utvärdering av 2-dimensionell mätmetodik för skattning av höger hjärtkammares ejektionsfraktion i jämförelse med 3-dimensionell dito.
Kontakt: micael.waldenborg@regionorebrolan.se


2013

Annika Hult

Avhandling: Studies of the ABO and FORS Histo-Blood Group Systems: Focus on genetic and flow cytometric analysis (länk till fulltext)
Disputation: 2013
Grundutbildning: Laboratorieassistent, Hälsohögskolan i Jönköping, 1988
Arbetsplats: Klinisk Immunologi & Transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne, Lund och Avd. för Hematologi & Transfusionsmedicin, Lunds Universitet
Pågående forskning: Kolhydratbaserade blodgruppssystem
Kontakt: Annika.Hult@med.lu.se


2011

Christina Karlsson

Avhandling: Biomarkers in non-small cell lung carcinoma (länk till fulltext)
Disputation: Örebro universitet, 2011
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker – inriktning histopatologi, Vårdhögskolan Göteborg 1991
Arbetsplats: Örebro universitet
Pågående forskning: Biomarkörer i icke-småcellig lungcancer samt bröstcancer
kontakt: christina.karlsson@oru.se


2009

Masoud Razmara

Avhandling: Platelet dysfunction in diabetes mellitus: Impact of hyperglycemia and glycoprotein GPIIb/IIIa inhibition (länk till avhandling)
Disputation: Karolinska Institutet, 2009
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats: Jobbar som Förskningsingenjör/BMA/forskare på Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi, Uppsala Universitet.
Pågående forskning: Translationell forskning om sjukdomen MEN1 med fokus på tumörgenes i binjurebarken och endokrina celler i pankreas.
Kontakt: masoud.razmara@medsci.uu.se


2007

Åsa Hellberg

Avhandling: Studies on the genetic basis of Pk, P and P1 Blood Group antigen expression (länk till fulltext)
Disputation: Lunds Universitet 2007
Grundutbildning: BMA
Arbetsplats: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Pågående forskning: Ingår i Martin L Olssons forskningsgrupp, på 20%. Bihandledare till två doktorander, vår forskning handlar om blodgrupper (både att hitta nya och vilken roll blodgrupper spelar vid olika infektioner)


2005

Anita Hurtig Wennlöf

Avhandling: Cardiovascular risk factors in children
D
isputation: Karolinska Institutet, 2005
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker inriktning fysiologi. Vårdhögskolan i Örebro, examen 1980
Arbetsplats: Enheten för medicinsk diagnostik, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Pågående forskning: Projektet Lifestyle, Biomarkers and Atherosclerosis
Kontakt: anita.hurtig-wennlof@oru.se


Carina Ankarberg-Lindgren

Avhandling: Testosterone and 17b-oestradiol secretion in children and adolescents – Assay development, levels for comparison and clinical applications
Disputation: Göteborgs universitet, 2005.
Docent: Göteborgs universitet, 2020
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk kemi i Göteborg, examen 1985.
Arbetsplats: Har en tjänst som forskare på Avd för pediatrik, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet med placering på Tillväxtlaboratoriet, Östra sjukhuset i Göteborg.
Pågående forskning: Könssteroiders sekretionsmönster hos det friska barnet och vid sjukliga tillstånd.
Kontakt: carina.ankarberg-lindgren@gu.se


2000

Jill Storry

Avhandling: A study of the expression of human erythrocyte Glycophorin B variants
D
isputation: University of the West of England, 2000
Grundutbildning: Medical Laboratory Technologist
Arbetsplats: Klinisk immunologi & transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne och Avd. för hematologi & transfusionsmedicin, Lunds Universitet
Pågående forskning: Allt om blodgruppsmolekyler på röda blod kroppar
Kontakt: jill.storry@med.lu.se


1994

Bodil Persson

Avhandling: När kvinnorna kom in i männens värld. Framväxten av ett kvinnligt tekniskt yrke – Laboratorieassistent under perioden 1880 – 1941.
D
isputation:Lunds universitet , 1994
Grundutbildning: Mikrobiologi
Arbetsplats: Pensionär
Övrigt: Har skrivit boken ”Biomedicinsk analytiker – en profession att vara stolt över” tillsammans med Margaretha Wilhelmsson. Boken följer bland annat yrkets professionaliseringsprocess i ett utifrånperspektiv.
Kontakt: bodil.ic.persson@gmail.com


1991

Karin Söderlund

Avhandling: Energy metabolism in human skeletal muscle during intense contracton and recovery with reference to metabolic differences between type I and type II fibres
Disputation: Karolinska Institutet Huddinge sjukhus, 1991
Grundutbildning: Laboratoriesassistent klinisk fysiologi Laborantskolan Stockholm 1973
ArbetsplatsGymnastik och Idrottshögskolan Stockholm
Pågående forskning: Proteinsyntesreglering i enskilda muskelfibrer
Kontakt: karin.soderlund@gih.se