Etik

IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska analytiker för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik i vardagen.

Materialet består av två delar

  • en kortlek med etiska dilemman från laboratoriemedicin och klinisk fysiologi
  • en broschyr med verktyg för etisk reflektion och en idébank för hur ni kan arbeta med etik på arbetsplatsen

 

Materialet kan användas oavsett om du arbetar inom vården eller i andra verksamheter.

Det etiska materialet har skickats ut till ungefär 400 arbetsplatser runt om i Sverige och har distribuerats av Vårdförbundets lokala avdelningar.

Kontakta oss om ni på er arbetsplats inte har fått etiskt material.

Har du frågor eller funderingar om arbetsmaterialet kan du kontakta IBL:s kansli- kansli@ibl-inst.se eller Anne Berndt –anne.berndt@vardforbundet.se