EPBS-arbete leds av Management Body som väljs av General Governing Body.
EPBS-arbete leds av Management Body som väljs av General Governing Body.

EPBS, European Association for Professions in Biomedical Science, är den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker där medlemmarna är de nationella yrkesorganisationerna och/ eller fackförbund. I Sverige är det Vårdförbundet som innehar medlemskapet i EPBS. För närvarande har
EPBS 21 medlemsländer.

Nästa EPBS-konferens med temat -Biomedical Scientists Adding Value to the Health Care System- kommer att hållas i Salzburg den 12 oktober.

Läs mer om den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker, EPBS, på www.epbs.net