EPBS-arbete leds av Management Body som väljs av General Governing Body.
EPBS-arbete leds av Management Body som väljs av General Governing Body.

EPBS, European Association for Professions in Biomedical Science, är den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker där medlemmarna är de nationella yrkesorganisationerna och/ eller fackförbund. I Sverige är det Vårdförbundet som innehar medlemskapet i EPBS. För närvarande har EPBS 21 medlemsländer.

EPBS General Governing Body Meeting hölls i Figueira da Foz, Portugal  12-13 oktober 2018. Läs mer om den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker, EPBS, på www.epbs.net