Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådets huvuduppgift är att bevaka utbildningen av biomedicinska analytiker både på grund- och vidareutbildningsnivå, och att vara sakkunniga och bereda IBL:s remissvar och skrivelser
till myndigheter då det gäller utbildnings- och laboratoriefrågor. Vetenskapliga rådet har även som uppgift att komma med idéer och föreslå teman för kommande nummer av IBL:s tidning Laboratoriet,
och man granskar också vetenskapliga artiklar inför publicering i Laboratoriet.

Vetenskapliga rådet består av:

Gabriella Lillsunde Larsson
gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se

Magdalena Nutu, Mölndal
magdalena.nutu@neuro.gu.se

Caroline Schmidt, Göteborg
caroline.schmidt@wlab.gu.se

Erika Lindberg, Göteborg
erika.lindberg@microbio.gu.se

 

Etiska kommittén

Etiska kommittén arbetar med att medvetandegöra etiska frågor i det dagliga laboratoriearbetet genom föreläsningar och workshops på IBL:s kurser och konferenser samt i tidningen Laboratoriet.  Kommittén bevakar den etiska debatten samt agerar som stöd för IBL:s medlemmar i etiska frågor.

IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska analytiker för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik i vardagen.

Etiska kommittén består av:

Jennifer Arnqvist
jennifer.arnqvist@hotmail.se

Anne Berndt
anne.berndt@vardforbundet.se

Åsa Gyberg-Karlsson
asa.gybergkarlsson@karlskrona.se

 

Stipendiekommittén

Stipendiekommittén utlyser varje år flera olika stipendier. Stipendierna utannonseras i Laboratoriet, på hemsidan samt på Facebook. Stipendiekommittén bedömer ansökningarna och ger IBL:s styrelse underlag för beslut och tilldelning.

Stipendiekommittén består av:

Roine Hernbrand
roine.hernbrand@sll.se

Gabriella Lillsunde Larsson
gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se

Meriana Findakly
meriana.findakly@karolinska.se

 

Internationella kommittén

 IBL och Vårdförbundet bildar tillsammans Internationella kommittén som representerar Sveriges biomedicinska analytiker i internationella sammanhang. Kommittén arbetar med att stärka och utveckla yrket samt påverka dess utveckling på nordisk, europeisk och internationell nivå. Detta gör man genom att samarbeta och utbyta kunskap och erfarenheter med organisationer i andra länder och genom att delta på möten där besluten fattas.

Internationella kommittén består av:
Agneta Colliander, ordförande (IBL)
Gabriella Lillsunde Larsson,ledamot (IBL)
Tanja Wijkmark, kanslisamordnare (IBL)
Susi Nilsson, förbundsstyrelseledamot (Vårdförbundet)
Anne Berndt, förbundsombudsman (Vårdförbundet)

 

Utbildningsnätverk

IBL har tagit initiativ till ett nationellt nätverk för verksamhetschefer och universitetens utbildare. Syftet är att utreda framtida behov av specialistutbildade biomedicinska analytiker samt visa vilka förutsättningar som också behöver uppfyllas för att kunna genomföra dessa utbildningar.

Utbildningsnätverket består av:
Representanter från IBL, programansvariga för biomedicinska analytikerprogram (inriktning laboratoriemedicin och klinisk fysiologi) på landest universitet och högskolor samt verksamhetschefer inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.