Kansliet har sommarstängt mellan 4 juli och 7 augusti. Meddelanden inkomna under perioden besvaras så snart vi är på plats igen.

IBL:s kansli

E-post: kansli@ibl-inst.se

Telefon: 08-24 01 30
Kansliets telefontider är:
Tisdagar och torsdagar kl. 10-12.
Post- och besöksadress:
Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm

 

Kanslichef
Tanja Wijkmark
Telefon: 08-24 01 30
Mobil: 073-0585610
tanja.wijkmark@ibl-inst.se

 

Tidningsredaktionen
Marcus Rehnberg, redaktör
Telefon: 08- 24 01 30
Mobil:073-057 22 11
marcus.rehnberg@ibl-inst.se

laboratoriet@ibl-inst.se

 

Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin, SKKT

Anna-Lena Henriksson
E-post: alhskkt@gmail.com

 

Sektion för klinisk fysiologi

Andreas Malmgren
E-post: kliniskfysiologi.ibl@gmail.com

 

Handledarnätverk

Maysae Quttineh
E-post: handledare@ibl-inst.se

 

Nätverk för biomedicinska analytiker inom djursjukvården

Therése Delin
E-post: labb@solstadenssmadjursjukhusklinik.se

 

Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker 

Gabriella Lillsunde Larsson
E-post: gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se

 

Valberedningen

Iréne Sjöström
E-post: irene.sjostrom@sll.se