Kurs i ekokardiografi 20-22 november

EKOKARDIOGRAFIKURS PÅ MEDEL-AVANCERAD NIVÅ

Danderyds sjukhus 20-22 nov 2019

Arrangör: VO hjärt och fysiologi, Danderyds sjukhus

Plats: Danderyds sjukhus, KI DS, plan 5

Kursledare: Kambiz Shahgaldi m.fl. (kambiz.shahgaldi@sll.se)

Målgrupp: Läkare, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor.

Antagningskrav: > 2års erfarenhet och gärna kommit igång med svarskrivning.

Antal platser: Maximal 70 deltagare. Anmälan är bindande.

Kursavgift: 6 000kr (inkl. moms). I avgiften ingår kaffe/te, fika och lunch samtliga dagar.

Sista anmälningsdag: 31 okt 2019. Anmälan görs per mail till kambiz.shahgaldi@sll.se

Föreläsningar:

Systolisk VK funktion – ventricular-arterial coupling,
EKO bed. vid HFpEF, LA strain
PH (pre -och postkapillär), vänster sidigt fyllnadstryck
Farmakologiskt stress-EKO och liggande cykeleko,
3D, bed. av nativa klaffar och proteser, shuntar, lungultraljud,
perkutan intervention, vad vill kirurgen veta inför intervention?
MR us när eko inte ger tillräckligt med information, mm.

Vid frågor vänligen kontakta: Kambiz Shahgaldi på kambiz.shahgaldi@sll.se