Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för riskanalyser och händelseanalyser.

Riskanalys används i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att identifiera risker och riskernas orsaker, och föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna för avvikelser och tillbud. En riskanalys höjer också riskmedvetenheten .En händelseanalys kan utföras när en händelse inträffat som medfört att en patient har kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt i vården. Analysen ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade. I går igenom SKL metoder för båda analyserna med hjälp av två fiktiva fall. Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv, resiliens och risktänkande och hur man proaktivt arbetar sig igenom verktyget för att förbättra nya eller befintliga processer.

Kursledare: Maysae Quttineh
Datum: 21-22 oktober 2020
Plats: Jönköping
Antal deltagare: Max 20 deltagare
Sista anmälningsdag: 10 september 2020
Pris: 4700. Medlem i IBL 3700 kr

 

Anmälan till kurs i händelseanalys, riskanalys och riskbedömning

*Medlemskap i IBL
*Deltagarlista
Samtycker du till att ditt namn, ort och arbetsplats finns med på en deltagarlista som delas ut till deltagarna på kursen?

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.