Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för händelseanalyser.
OBS! Nytt datum.

En händelseanalys kan utföras när en händelse inträffat som medfört att en patient har kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt i vården. Analysen ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade. Den ger även information om vilka åtgärder som behövs för att förhindra att liknande händelser upprepas. I händelseanalysen ingår även att följa upp resultaten och sprida dem i verksamheterna.

Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv, och samband mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö. Metoden för händelseanalys är inspirerad av Root Cause Analysis (RCA) och du får utbildning i hur man arbetar sig genom verktyget för att förbättra verksamheten.

I kursen ingår genomgång av NITHA (Nationellt IT-stöd för HändelseAnalyser)  och ni får möjlighet att göra en egen händelseanalys på ett utbildningskonto.

KURSANSVARIG: Maysae Quttineh

DATUM: 5 juni 2019
START- OCH SLUTTID: 9.30-17

PLATS: Jönköping

ANTAL DELTAGARE: Max 20 deltagare

Sista anmälningsdag: 22 maj 2019

PRIS: 4 300 kr
(Pris för medlem i IBL 3 300 kr)

 

Anmälan till kurs i händelseanalys

*Medlemskap i IBL

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.