Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för riskanalyser.

Riskanalys används i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att identifiera risker och riskernas orsaker, och föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna för avvikelser och tillbud. En riskanalys höjer också riskmedvetenheten. En riskanalys kan göras för att identifiera risker i en befintlig verksamhet eller inför en förändring av verksamheten. Metoden för riskanalys är inspirerad av metoden Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA).

Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv, resiliens och risktänkande och hur man proaktivt arbetar sig igenom verktyget för att förbättra nya eller befintliga processer.

KURSANSVARIG: Maysae Quttineh

DATUM: 29 maj 2019
START- OCH SLUTTID: 9.30-17.00

PLATS: Jönköping

ANTAL DELTAGARE: Max 20 deltagare

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 maj 2019

PRIS: 4 300 SEK
(Pris för medlem i IBL 3300 SEK)