Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker med grundläggande kunskap inom Transfusionsmedicin. Teori om AB0- och Rh-systemen och laborativt arbete kombineras med fokus på erytrocytantikroppsidentifiering inför blodtransfusion. Under kursen kommer även autentiska patientfall att diskuteras för att ge en ökad förståelse för immuniseringsrisker hos patienter. Kursen ges i samarbete med klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Karolinska Universitetslaboratoriet.

KURSANSVARIG: Meriana Findakly
DATUM: 11-12 december
PLATS: Stockholm, Karolinska universitetslaboratoriet
PRIS: 7 300 kr, Medlem i IBL 6 300 kr. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 november
ANTAL DELTAGARE: Max 16 deltagare
Preliminärt program

Anmälan till kurs i transfusionsmedicin

*Medlemskap i IBL

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.