Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som arbetar med urinsediment och vill höja sin kompetens inom området. Kursen tar bland annat upp njurens anatomi, fysiologi och njuranalyser. Vi tittar gemensamt på sediment och olika fynd och tar upp fallbeskrivningar med gemensam reflektion. Dagen avslutas med några nya fall som har intressanta slutledningar. Ett USB-minne ingår i kursavgiften med kort tagna genom mikroskop som kan sparas till den egna kliniken.

KURSLEDARE: Agneta Collberg
DATUM: september 2019, datum meddelas senare
PLATS: Stockholm
PRIS: 4200 kr, Medlem i IBL 3200 kr. 
Anmälan öppnar inom kort