Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som arbetar med urinsediment och vill höja sin kompetens inom området. Kursen tar bland annat upp njurens anatomi, fysiologi och njuranalyser. Vi tittar gemensamt på sediment och olika fynd och tar upp fallbeskrivningar med gemensam reflektion. Dagen avslutas med några nya fall som har intressanta slutledningar. Ett USB-minne ingår i kursavgiften med kort tagna genom mikroskop som kan sparas till den egna kliniken.

Program

KURSLEDARE: Agneta Collberg
DATUM: 18 september 2019
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 augusti 2019
PLATS: Saturnus konferens, Stockholm
PRIS: 4200 kr, Medlem i IBL 3200 kr.

 

Anmälan till kurs i urinsediment

*Medlemskap i IBL

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.