Likvoranalyser ingår i alla undersökningar som berör de sjukdomar och degenerativa processer som sker i centrala nervsystemet (CNS). Demens är ett syndrom som kännetecknas av nedsatta funktioner såsom minne, tal- och tankeförmåga, men som också påverkar de emotionella funktionerna. Demens omfattas av en rad sjukdomar där den mest förekommande är Alzheimers sjukdom följd av vaskulär demens. Idag vet man inte vad som orsakar Alzheimers, men man vet att cirka 36 miljoner människor är drabbade i hela världen. Trots att Alzheimers sjukdom är åldersrelaterad vet man idag att tidsperspektivet mellan fasen när nervcellsförlusten i hjärnan startat till det allra första symptomen uppkommer, är cirka 20-30 år. Därför är det oerhört viktigt att försöka behandla sjukdomen innan det är för sent, det vill säga innan total nervcellsförlust. Idag finns ingen medicinsk behandling som botar Alzheimer, men man kan dock lindra symptomen och bromsa sjukdomens förlopp. Degenerativa processer som sker i hjärnan avspeglas i likvor, varvid likvoranalyserna är viktiga för diagnos och behandling.

Likvoranalyser delas in i basala och specifika. Med basala likvoranalyser kan exempelvis infektiösa, inflammatoriska och cerebrovaskulära sjukdomar identifieras, medan specifika likvoranalyser påvisar sjukdomsspecifika molekylära skeenden för diagnostik av bland annat Alzheimer. För en rad andra demenssjukdomar, såsom Parkinson återstår fortfarande mycket forskningsarbete.

Kusen i likvordiagnostik erbjuder kunskap och fördjupning inom:

• Likvoranatomi, provtagning, gradient

och provhantering

• Likvorundersökningar för neuroinfektiösa och akuta/

kroniska neuroinflammatoriska sjukdomar: cellräkning, blodhjärnbarriärfunktion

och intratekal immunglobulinproduktion

• Likvorcytologi och cytologiska fynd

• Kvalitativa och kvantitativa proteinmetoder: nefelometri, isoelektrisk fokusering och Western blot

• Likvoranalyser av (beta)-amyloid, total-tau, fosfo-tau och neurofilament som används för att differentiera demenssjukdomar såsom Alzheimer

• Immunokemiska metoder såsom Elisa och ECL

• Föreläsningar och workshops

Program Kurs i Likvordiagnostik

Kursledare: Mariann Wall
Datum:
 27-28 november
Plats: Göteborg
Pris: 6 900 kr. Medlem i IBL 5 900 kr.
Sista anmälningsdag: 24 oktober.

 

Anmälan till kurs i likvordiagnostik

*Medlemskap i IBL

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.