Kursen syftar till att under två dagar ge ökad kunskap om olika undersökningsmetoder och deras användningsområden, samt diskutera hur vi kvalitetssäkrar våra undersökningar. Vi kommer att gå igenom de vanliga metoderna som spirometri, diffusionskapacitet, kroppspletysmografi och lungscinitgrafi, samt även titta närma re på de metoder som studerar de perifera luftvägarna som impulsoscillometri och N2-utsköljning. Kursen kommer att innehålla både föreläsningar och gruppdiskussioner. Leg. biomedicinska analytiker har företräde till kursen men i mån av plats är även andra yrkesgrupper välkomna att delta.

Kursledare: Anne Johansson
Datum:
17-18 maj
Plats: Mölndals sjukhus, Göteborg
Pris: 6 900 kr. Medlem i IBL 6 200 kr.
Preliminärt program
Sista anmälningsdag: 17 april.
Det finns 3 platser kvar. Kontakta IBL:s kansli kansli@ibl-inst.se för  mer information.