Stockholm , Kommande

Handledning under verksamhetsintegrerad /verksamhetsförlagd utbildning

Till anmälan

Information

Pris: 3 800 Pris för medlemmar: 2 800 Lokal: Karolinska Universitetssjukhus, Solna Kursansvarig: Camilla Linder & Elisabeth Wiklund

En introduktion för dig som handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursen kommer ta upp begrepp som handledarrollen, studentens lärande, återkoppling och reflektion samt exempel på lärandemodeller under VFU.

Målet med kursen är att du som handledare ska bli stärkt i din roll som klinisk handledare och bli inspirerad till fortsatt utveckling och kunna stötta studentens lärande och reflektera över din roll som handledare.

Kurstid: kl 9-16

 

 

 

Anmälan

Anmälan har stängt.