Stockholm , Kommande

Kurs i flödescytometri

På grund av den rådande situationen med Covid-19-viruset kommer kursen att flyttas till våren 2021. Alla som anmält sig till kursen behåller sin plats och behöver inte anmäla sig igen när det nya datumet presenteras. Om det nya datumet inte passar har anmälda deltagare möjlighet att avboka sin plats på kursen kostnadsfritt.
Till anmälan

Information

Pris: 6 900 Pris för medlemmar: 5 900 Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kursansvarig: Aleksandra Krstic

Syftet med kursen är att deltagarna ska få djupare förståelse om flödescytometri som används för lymfomdiagnostik, med grundinformation om lymfomklassifikation, antikropputtryck, paneldesign och instrumentsetup, särskilt med riktlinjer inom sjukvården. Kursen kommer också att innehålla en guidad labbrundtur och falldiskussion med live gating.

Målgrupp:

Biomedicinska analytiker som redan arbetar med flödescytometri (kan vara nybörjare).

Preliminärt program

Dag 1

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Grundläggande information om flödescytometri
Aleksandra Krstic

11.00 Standardiserade protokoll inom sjukvården med riktlinjer och kontroller
Åsa Jeppsson Ahlberg

12.00 Lunch

13.00 Paneldesign och kompensation Aleksandra Krstic

14.00 Rundvandring på FACS-labbet och gruppdiskussion (halv grupp) Fallpresentation, livegatning och gruppdiskussion (halv grupp)
Aleksandra Krstic & Linh Dieu Karlsson Tran

16.00 Slut för dagen

19.00 Gemensam middag

Dag 2

9.00 Grundläggande information om lymfomklassifikation med riktlinjer inom diagnostik och uppföljning
Sulaf Abd Own, Birgita Sander, Monika Klimkovska

12.00 Lunch

13.00 Rundvandring på FACS-labbet och gruppdiskussion (halv grupp) Fallpresentation, livegatning och gruppdiskussion (halv grupp)
Aleksandra Krstic & Linh Dieu Karlsson Tran

15.00 Avslutning

Föreläsarna jobbar på Klinisk patologi/Speciallab/Karolinska Universitetssjukhuset som:

Aleksandra Krstic, PhD – FACS specialist

Åsa Jeppsson Ahlberg & Linh Dieu Karlsson Tran – Biomedicinska analytiker

Sulaf Abd Own, Birgita Sander, Monika Klimkovska – Läkare

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?