Digital utbildning 16-17 november, 2020

Kurs i händelseanalys, riskanalys och riskbedömning

Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för riskanalyser och händelseanalyser.
Till anmälan

Information

Pris: 4 300 Pris för medlemmar: 3 300 Lokal: Zoom Kursansvarig: Maysae Quttineh

Antal deltagare:

Max 20 deltagare

Sista anmälningsdag:

10 oktober


Riskanalys används i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att identifiera risker och riskernas orsaker, och föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna för avvikelser och tillbud. En riskanalys kan göras för att identifiera risker i en befintlig verksamhet eller inför en förändring av verksamheten.

En händelseanalys kan utföras när en händelse inträffat som medfört att en patient har kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt i vården. Analysen ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade. Den ger även information om vilka åtgärder som behövs för att förhindra att liknande händelser upprepas. I händelseanalysen ingår även att följa upp resultaten och sprida dem i verksamheterna.

Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv, samband mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö. Metoden för riskanalys är inspirerad av metoden Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA). Metoden för händelseanalys är inspirerad av Root Cause Analysis (RCA) och du får utbildningen i hur man arbetar sig genom verktyget för att förbättra verksamheten.

Program

Distansutbildning via Zoom

16 november 2020

10.00 – Introduktion och Presentationsrunda

Förväntningar på dagen

10.30 – Föreläsning

Definition och lagstiftning

Patientsäkerhet och kvalitet i vardagsarbetet

Säkerhet 1 vs Säkerhet

Resiliens i organisationen, säkerhetskultur och ständiga förbättringar

Systematiskt patientsäkerhetsarbete för en säker vård

Proaktivt förhållningssätt

12.00 – LUNCH                                                      

13.00 – Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA)

Genomgång av analysverktyget HFMEA för riskbedömning

Grupparbete

14.30 – Fika                                                           

15.00 – Fortsättning HFMEA

Grupparbete

16.30 – Sammanfattning och avslutning


17 november

9.00 – Reflektioner från gårdagen

9.30 – Genomgång av verktyget för händelseanalys

Grupparbete

10.30 – Fortsättningen genomgång av händelseanalys

Grupparbete

11.30 – Introduktion till NiTHA

12.00 – Sammanfattning och avslutning

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?