Distansutbildning, 5-26 november, 2020

Kurs i molekylärpatologi

Molekylärdiagnostik inom patologi. Kursen tar upp teknik, tolkning och kliniskt sammanhang. Kursen genomförs via Zoom under fyra eftermiddagar i november.
Till anmälan

Information

Pris: 4800 Pris för medlemmar: 3800 Lokal: Zoom Kursansvarig: Gisela Helenius

Sista anmälningsdag

22 oktober

Kursinnehåll

 • Grundläggande teoretisk introduktion till molekylärpatologi
 • Tekniköversikt för PCR-baserade metoder och ISH
 • Tolkning av resultat och svarsrutiner
 • Validering och kvalitetssäkring
 • Molekylär patologi i olika tumörsjukdomar
 • Studiebesök och grupparbeten

Kurstillfällen

Kursen genomförs på distans och är uppdelad på fyra eftermiddagspass.

 • Modul 1 – 5 november, kl 13.00-16.30
 • Modul 2 – 12 november, kl 13.00-16.30
 • Modul 3 – 19 november, kl 13.00-16.30
 • Modul 4 – 26 november, kl 13.00-16.30

Vi använder oss av utbildningsplattformen Zoom.

Grupprabatt

Vid anmälan av minst tre deltagare från samma arbetsplats erhåller ni 20% rabatt på deltagaravgiften.

Preliminära programpunkter

 • Grundläggande tumörbiologi och terminologi – genetik, intracellulär signalering och behandlingsstyrda läkemedel.
 • Urval av vävnad och provmaterial inför analys, DNA/RNA-extrahering och PCR, qPCR, ddPCR, Idylla
 • Grundläggande sekvensering (historik, Sanger, pyro, NGS och bioinformatik)
 • Virtuellt studiebesök
 • Riktad resekvensering
 • Översikt klinisk molekylärpatologi, inklusive fall:
  » Kolorektal, KRAS mm
  » Maligna melanom BRAF mm
  » Icke småcellig lungcancer
  » In situ hybridisering
 • Klonalitetsanalyser, B- och T-celler, IGH hypermut, myeloidpanel
 • BRCA HPV
 • Forskning och framtid » Liquid biopsies » Long read sequencing » Single cell sequencing

Anmälan

Anmälan har stängt.