Digital utbildning 9-10 november, 2020

Kvalitetskurs 2 för kvalitetsansvariga

IBL:s kvalitetskurser för kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga innehåller tolkning av standarder (främst ISO 15189 och ISO 17025) och arbetssätt för att uppfylla kraven. Sakkunniga föreläsare kommer att genom teori och reflektioner ge fördjupad kunskap inom olika områden. Kursen är fristående och förutsätter inte att du har gått kvalitetskurs 1.
Till anmälan

Information

Pris: 4 300 Pris för medlemmar: 3 300 Lokal: Zoom Kursansvarig: Maysae Quttineh

Antal deltagare

Max 40 deltagare

Sista anmälningsdag

25 oktober

Grupprabatt

Vid anmälan av minst två deltagare från samma arbetsplats erhåller ni 20% rabatt på deltagaravgiften.

Om kursen:

Temat för kursen är det systematiska patientsäkerhetsarbetet:

Hantering av synpunkter, förbättringsförslag och klagomål. Att jobba med ständiga förbättringar, identifiering och styrning av avvikelser, korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder samt workshop i intern revision.

Sakkunniga föreläsare kommer att genom teori och reflektioner ge fördjupad kunskap inom olika områden med strukturerade gruppdiskussioner för erfarenhetsutbyte mellan varje block.

Föreläsare

Lena Morgan

Projektledare, Leg Biomedicinsk analytiker
Vice ordförande  Advisory Board for Healthcare Standards, CEN

Tomas Persson

Bedömningsledare, Swedac

Stig Ohlsson

Leg. Biomedicinska analytiker
Kvalitetschef, Laboratoriemedicin, Jönköping

Maysae Quttineh

Leg. Biomedicinska analytiker
Systemförvaltare, Region Jönköping

Program

9 november

09.30-10.00 – Introduktion (Marcus Rehnberg)

Hur planeras och fungerar dagen (telefon-nr vid problem, chat, break-out rooms): Schema, var finns instruktioner till uppgifterna när man är i break-out rooms (BOR)

10.00 – Välkomna till kvalitetskurs 2 (Maysae Quttineh)

Presentationsrunda

Förväntningar på dagen

10.20 – Krav enligt ISO15189:2012 (Lena Morgan, SIS)

– Tolkning av standarder

 • Kort om ISO15189:2012 och SIS arbete
 • Hantering av klagomål
 • Identifiering och styrning av avvikelser
 • Korrigerande åtgärder
 • Förebyggande åtgärder
 • Ständig förbättring
 • Intern revision

11.00 – Paus-IT

11.10 – Gruppdiskussion i break out rooms

11.45 – Sammanfattning från diskussionerna

12.00 – LUNCH

12.50 – Ändamålsenligt avvikelsehanteringsprocess (Maysae Quttineh)

13.20 – Gruppdiskussion i break out rooms

13.50 – Paus-IT

14.00 – Krav enligt ISO 17025 (Tomas Persson)

 • Kort om ISO 17025  vs ISO 15189
 • Klagomål
 • Avvikande arbete
 • Krav på ledningssystem
 • Åtgärder för hantering av risker och möjligheter
 • Förbättring

14.50 – Paus-IT

15.00 – Gruppdiskussion i break out rooms

15.45 – Sammanfattning från diskussionerna

16.00 – Dagen avslutas

 

10 November 2020

09.00 – Sammanfattning från gårdagens grupparbeten

09.30 – Workshop i Internrevision (Stig Ohlsson)

10.10 – Paus-IT

10.20 – Gruppdiskussion i break out rooms

10.45 – Sammanfattning från diskussionerna

11.00 – Avslutning och utvärderingen


 

11.00-12.30 – Nätverksträff för IBL:s kvalitetsnätverk

Efter avslutat kurs har du som IBL-medlem möjlighet att delta i kvalitetsnätverkets första digitala nätverksträff under ledning av Maysae Quttineh och Madeleine Nilsson.

Separat anmälan till nätverksträffen görs här

Anmälan

Fyll i dina uppgifter
Samtycker du till att stå med på en deltagarlista som delas ut till kursdeltagarna?
Är du medlem i IBL?