Örebro , Kommande

Molekylärdiagnostik med NGS

OBS! På grund av den rådande situationen med Covid-19 kommer kursen att flyttas till ett senare datum, till hösten eller våren 2021. Alla som anmält sig till kursen behåller sin plats och behöver inte anmäla sig igen när det nya datumet presenteras. Om det nya datumet inte passar har anmälda deltagare möjlighet att avboka sin plats på kursen kostnadsfritt.
Till anmälan

Information

Pris: 6 300 Pris för medlemmar: 5 300* Lokal: Örebro Universitetssjukhus Kursansvarig: Bianca Stenmark

Metoder inom molekylärdiagnostik och NGS i kliniken

  • Grundläggande teoretisk introduktion till molekylär teknik
  • Tekniköversikt
  • Massiv parallellsekvensering
  • Tolkning av resultat och svarsrutiner
  • Validering och kvalitetssäkring
  • Användning i kliniken (exempel från human och mikrobiologi)
  • Studiebesök och grupparbeten

*Ett års medlemskap i IBL krävs för att kunna utnyttja medlemsrabatten

Anmälan

Anmälan har stängt.