Malaria och andra blodparasiter

Kursen riktar sig till personer som arbetar eller kommer att börja arbeta med parasitologisk diagnostik. Den syftar till att ge en ökad teoretisk kunskap både om parasiterna och om den kliniska bilden samt om sjukdomsbördan i olika delar av världen. Kursen ger också fördjupad kunskap om de metoder som finns för detektion och mikroskopi av ovanliga agens och kommer att innehålla diskussioner om hur diagnostiken kan förbättras och vad vi ska detektera samt hur.

Kursledare: Jessica Ögren & Christine Stenström
Datum: 11-12 september
Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Antal deltagare: Kursen är fullbokad. Vill du stå på reservlistan kan du kontakta oss på kansli@ibl-inst.se
Program: Malaria och andra blodparasiter
Pris:
 7 300 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.
Övrig information: Boende ingår inte i avgiften. Vi rekommenderar Elite Palace Hotel
då hotellet ligger nära Karolinska universitetssjukhuset och restaurangen där kursmiddagen kommer serveras.

 

 

Kurs i praktisk bakteriologi- från provtagning till resistensbestämning

Kursens syftar till att ge ökad kompetens och lära ut generella riktlinjer inom preanalytiska faktorer, provtagning, odling, typning, artbestämning och resistensbestämning av bakterier på hund, katt och häst. Kursen riktar sig främst till biomedicinska analytiker verksamma inom veterinärmedicin. Även andra professioner som är verksamma inom bakteriologin inom veterinärmedicin är välkomna.
Programmet innehåller bland annat: diskussionsforum, art- och typbestämning, resistensbestämning, MRSP och ESBL, tips och praktiska lösningar, preanalytiska faktorer och provtagning, artefakter och kontaminationer.

Kursen ges i samarbete med SVA.


Datum:
20 -21 september 2017
Plats: SVA, Uppsala
Sista anmälningsdag: 1 september 2017
Pris: 9500 kr. Medlem i IBL 8500 kr.

 

Handledning under verksamhetsförlagd utbildning

Handledning bygger på en gemensam bearbetning av studentens erfarenheter i syfte att uppnå kompetensutveckling. IBL anordnar denna kurs till dig som handleder biomedicinska analytikerstudenter. Vi kommer att ta upp begrepp som handledarrollen, lärande och lärstilar, etisk reflektion, lagar och författningar samt utvärdering och bedömning utifrån kursmål. Under kursen kommer det att ges mycket utrymme för diskussion och reflektion över dina egna och andra kursdeltagares erfarenheter av handledning.

Kursledare: Gabriella Lillsunde Larsson & Maysae Quttineh
Datum: Oktober 2017
Plats: Jönköping (preliminärt)
Antal deltagare: Max 30 deltagare
Pris: Vi rekommenderar att fler deltagare från samma arbetsplats deltar i kursen.
En deltagare: 6700 kr. Medlem i IBL 5900 kr.
Två deltagare: 10 000 kr (andra deltagaren får 50 % rabatt på kursavgiften).
Tre deltagare: 13 400 kr (tredje deltagare deltar gratis).

 

Kurs i urinsediment

Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker och andra professioner som arbetar med urinsediment och vill höja sin kompetens inom området. Kursen tar bland annat upp njurens anatomi, fysiologi och njuranalyser. Vi tittar gemensamt på sediment och olika fynd och tar upp fallbeskrivningar med gemensam reflektion. Dagen avslutas med några nya fall som har intressanta slutledningar. Ett USB-minne ingår i kursavgiften med kort tagna genom mikroskop som kan sparas till den egna kliniken.

Kursledare: Agneta Collberg
Datum: Endagskurs, 2 eller 3 oktober. Val av kursdag anges i anmälan i kursformuläret nedan.
Plats: Blekingesjukhus; Karlskrona
Pris: 3000 kr. Medlem i IBL 2500 kr.

 

Svampdiagnostik

Kursen riktar sig till personer som arbetar eller kommer att börja arbeta med mykologisk diagnostik på ett kliniskt laboratorium. Ingen tidigare erfarenhet av mykologisk diagnostik behövs. Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om artidentifiering av de vanligast förekommande svamparna. Vidare berörs resistensbestämning samt alternativa metoder för svampidentifiering. Föreläsningar, fallbeskrivningar och teoretisk genomgång av artidentifiering ges på förmiddagarna och mikroskopi av odlingspreparat utförs på eftermiddagarna.

Datum: Tvådagarskurs, våren 2018
Plats: Stockholm
Anmälan till kursen öppnar så fort kursdatumen är klara. 

 

 

 

Välj en kurs

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.