Kurs grundläggande svampdiagnostik

Stockholm, 23-24 september 2020, läs mer här och anmäl dig här


Kurs i händelseanalys, riskanalys och riskbedömning

Jönköping, 21-22 oktober 2020, läs mer här och anmäl dig här


Grundkurs i blodmorfologi

Falun, 17-19 november 2020, läs mer här och anmäl dig här


IFBLS – världskongress

Köpenhamn, 24-28 augusti 2021


Kommande kurser

Kurs i flödescytometri

Stockholm, läs mer här  OBS! Kursen flyttas till ett senare datum.


Kurs i molekylärpatologi

Örebro, läs mer här OBS! Kursen flyttas till ett senare datum.


Molekylärdiagnostik med NGS

Örebro, läs mer här OBS! Kursen flyttas till ett senare datum


Kurs i genetisk fosterdiagnostik

Stockholm, läs mer här OBS! Kursen flyttas till ett senare datum.


Fortsättningskurs i cellmorfologi i blod och benmärg

Falun, läs mer här OBS! Kursen flyttas till ett senare datum


Kvalitetskurs 2 för kvalitetsansvariga

Stockholm, läs mer här OBS! Kursen flyttas till ett senare datum