Handledning under verksamhetsförlagd utbildning

Handledning bygger på en gemensam bearbetning av studentens erfarenheter i syfte att uppnå kompetensutveckling. IBL anordnar denna kurs till dig som handleder biomedicinska analytikerstudenter. Vi kommer att ta upp begrepp som handledarrollen, lärande och lärstilar, etisk reflektion, lagar och författningar samt utvärdering och bedömning utifrån kursmål. Under kursen kommer det att ges mycket utrymme för diskussion och reflektion över dina egna och andra kursdeltagares erfarenheter av handledning.

Kursledare: Gabriella Lillsunde Larsson, Meriana Findakly & Maysae Quttineh
Datum: 25-26 oktober 2017
Plats: Södersjukhuset, Stockholm
Sista anmälningsdag: 20 oktober 2017
Antal deltagare: Max 30 deltagare
Pris: Vi rekommenderar att fler deltagare från samma arbetsplats deltar i kursen.
En deltagare: 6700 kr. Medlem i IBL 5900 kr.
Två deltagare: 10 000 kr (andra deltagaren får 50 % rabatt på kursavgiften).
Tre deltagare: 13 400 kr (tredje deltagare deltar gratis).

 

Praktisk grundkurs i blodmorfologi

Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som nyligen har börjat eller ska börja arbeta med cellmorfologisk diagnostik. Teori varvas med praktik under den tre dagar långa hematologikursen. Under kursens praktiska del kommer vi att öva tillsammans på att cellklassificera morfologiska fynd från olika blodsjukdomar. Utgångspunkten är normal hematopoes och vi följer vad som händer med cellerna vid olika blodsjukdomar.

Kursledare: Christina Andersson & Karin Ohlander
Datum: 6-8 februari
Plats: Falu Lasarett, Falun
Pris: 8 400 kr. Medlem i IBL 7 400 kr.

 

Svampdiagnostik

Kursen riktar sig till personer som arbetar eller kommer att börja arbeta med mykologisk diagnostik på ett kliniskt laboratorium. Ingen tidigare erfarenhet av mykologisk diagnostik behövs. Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om artidentifiering av de vanligast förekommande svamparna. Vidare berörs resistensbestämning samt alternativa metoder för svampidentifiering. Föreläsningar, fallbeskrivningar och teoretisk genomgång av artidentifiering ges på förmiddagarna och mikroskopi av odlingspreparat utförs på eftermiddagarna.

Datum: Tvådagarskurs, våren 2018
Plats: Stockholm
Anmälan till kursen öppnar så fort kursdatumen är klara. 

 

Välj en kurs

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.