Koagulationskurs

Göteborg 5-6 september, läs mer och anmäl dig här
sista anmälningsdag 20 augusti


Kvalitetskurs 1 för kvalitetsansvariga

Stockholm 16-17 september, läs mer och anmäl dig här
sista anmälningsdag 20 augusti


Kurs i urinsediment

Stockholm, 18 september 2019, läs mer och anmäl dig här
– sista anmälningsdag 20 augusti


Kurs i erytrocytmorfologi

Göteborg, 22-23 oktober 2019, läs mer och anmäl dig här


Kurs i blodparasiter

Stockholm, 14-15 november 2019, läs mer och anmäl dig här


Fortsättningskurs i cellmorfologi i blod och benmärg

Falun, 26-28 november 2019, läs mer och anmäl dig här


Kurs i fosterdiagnostik

Stockholm, november 2019, läs mer här


Kvalitetskurs 2 för kvalitetsansvariga

December 2019, läs mer här


Grundkurs i blodmorfologi

Falun, 14-16 januari 2020, läs mer och anmäl dig här


Kurs i molekylärpatologi

Örebro, våren 2020, läs mer här


Next generation sequencing (NGS)

Örebro, våren 2020, läs mer här