Kvalitetsdag för biomedicinska analytiker

Stockholm 3 maj, läs mer och anmäl dig här


Kurs i lungfunktionsdiagnostik

Göteborg 17-18 maj, läs mer och anmäl dig här


Grundkurs i praktisk blodmorfologi

Falun 13-15 november, läs mer och anmäl dig här