Svampdiagnostik

Kursen riktar sig till personer som arbetar eller kommer att börja arbeta med mykologisk diagnostik på ett kliniskt laboratorium. Ingen tidigare erfarenhet av mykologisk diagnostik behövs. Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om artidentifiering av de vanligast förekommande svamparna. Vidare berörs resistensbestämning samt alternativa metoder för svampidentifiering. Föreläsningar, fallbeskrivningar och teoretisk genomgång av artidentifiering ges på förmiddagarna och mikroskopi av odlingspreparat utförs på eftermiddagarna.

Kursledare: Christine Stenström
Datum:
21-22 mars
Plats: Karolinska Universitetslaboratoriet Solna, Stockholm
Pris: 6 700 kr. Medlem i IBL 5 900 kr.
Sista anmälningsdag: 28 februari
Kursen är fullbokad! Vill du stå på reservlistan, kontakta kansli@ibl-inst.se

Kurs i lungfunktionsdiagnostik

Kursen syftar till att under två dagar ge ökad kunskap om olika undersökningsmetoder och deras användningsområden, samt diskutera hur vi kvalitetssäkrar våra undersökningar. Vi kommer att gå igenom de vanliga metoderna som spirometri, diffusionskapacitet, kroppspletysmografi och lungscinitgrafi, samt även titta närma re på de metoder som studerar de perifera luftvägarna som impulsoscillometri och N2-utsköljning. Kursen kommer att innehålla både föreläsningar och gruppdiskussioner. Leg. biomedicinska analytiker har företräde till kursen men i mån av plats är även andra yrkesgrupper välkomna att delta.

Kursledare: Anne Johansson
Datum:
17-18 maj
Plats: Mölndals sjukhus, Göteborg
Pris: 6 900 kr. Medlem i IBL 6 200 kr.
Preliminärt program 
Sista anmälningsdag: 17 april

Grundkurs i praktisk blodmorfologi

Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som nyligen har börjat eller ska börja arbeta med cellmorfologisk diagnostik. Teori varvas med praktik under den tre dagar långa hematologikursen. Under kursens praktiska del kommer vi att öva tillsammans på att cellklassificera morfologiska fynd från olika blodsjukdomar. Utgångspunkten är normal hematopoes och vi följer vad som händer med cellerna vid olika blodsjukdomar.

Kursledare: Karin Olander & Christina Andersson
Datum:
13-15 november
Plats: Falu lasarett, Falun
Pris: 8 400 kr. Medlem i IBL 7 400 kr.
Sista anmälningsdag: 15 oktober

 

 

Välj en kurs

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.