Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper som utför och tolkar proteinelektrofores och vill höja sin kompetens inom området. Den består även teoretisk del som bland annat
berör proteinfraktioner i plasma och urin, metoder och bedömningar samt en praktisk del med övningar och genomgång av fall.
Föreläsare: Mattias Aldrimer, Anders Larsson, Magnus Jonsson m.fl.
Datum:
November 2018
Plats: Stockholm
Pris: Ej fastställt

Anmälan öppnar inom kort