Under hösten arrangerar IBL två kvalitetskurser för kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga inom samtliga discipliner. Kurserna kommer att innehålla tolkning av standarder (främst ISO 15189 och ISO 17025) och arbetssätt för att uppfylla kraven. Sakkunniga föreläsare kommer att genom teori och reflektioner ge fördjupad kunskap inom olika områden. Kvalitetskurs 1 hålls i Stockholm 16-17 september och kvalitetskurs 2 hålls i december. Klicka här för att läsa mer om innehållet i kvalitetskurs 2.

Kvalitetskurs 1

Kursen kommer att handla om de tekniska kraven som beskrivs i standarden. Vi lyfter tolkning av standarden för:

  • Allmänna kompetenskrav och kompetensbedömning
  • provtagning
  • preanalytiska processer
  • kvalitetssäkring av undersökningsresultat
  • postanalytiska processer
  • hantering av information till kund/patient
  • och internrevisioner.

Kursen kommer även innehålla en presentation om extern provningsjämförelse samt senaste nytt om vad som händer inom den nationella kunskapsstyrningen och vad den innebär för medicinsk diagnostik. Kursen vänder sig både till kvalitetsansvariga, kvalitetssamordnare och metodspecialister inom diagnostik där föreläsningar varvas med gruppdiskussioner kring arbetssätt och metodik.

>>PROGRAM KVALITETSKURS 1

KURSLEDARE Maysae Quttineh

DATUM 16-17 september

SISTA ANMÄLNINGSDATUM 20 augusti 2019

PLATS Saturnus konferens, Stockholm

PRIS 6 500 kr (pris för medlem i IBL och kvalitetsnätverket: 4 400 kr)

 

Anmälan till kvalitetskurs 1

*Medlemskap i IBL

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.