OBS!

På grund av den rådande situationen med Covid-19 kommer kvalitetskurs 2 för kvalitetsansvariga att flyttas till ett senare datum, till hösten eller våren 2021.
Alla som anmält sig till kursen behåller sin plats och behöver inte anmäla sig igen när det nya datumet presenteras. Om det nya datumet inte passar har anmälda deltagare möjlighet att avboka sin plats på kursen kostnadsfritt


IBL:s kvalitetskurser för kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga innehåller tolkning av standarder (främst ISO 15189 och ISO 17025) och arbetssätt för att uppfylla kraven. Sakkunniga föreläsare kommer att genom teori och reflektioner ge fördjupad kunskap inom olika områden. Kvalitetskurs 1 hölls i Stockholm 16-17 september 2019.

Kvalitetskurs 2

Kursinnehåll

  • Det systematiska patientsäkerhetsarbetet – nya perspektiv inom område.
  • Hantering av klagomål
  • Korrigerande och förebyggande åtgärder
  • Att jobba med ständiga förbättringar
  • Utvärdering och revisioner av arbetsmiljö och patientsäkerhet.
  • Internrevision, när, var och hur – Workshop
  • Effektivisering av händelseanalyser enligt SKL:s rekommendationer

Kursen kommer även innehålla genomgång av standarden och presentationer för respektive område varvade med gruppdiskussioner kring ämnet.

KURSLEDARE: Maysae Quttineh
DATUM: Nytt datum kommer
PLATS: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
PRIS: 6500 kr (pris för medlem i IBL och kvalitetsnätverket: 4400 kr)
Lunch, fika och kursmaterial ingår i kursavgiften.
Boende ingår ej i kursavgiften.

Hotell i närheten:
Det finns flera närliggande hotell, bland annat Elite Hotel Carolina Tower som ligger i anslutning till sjukhusområdet. Andra hotell i närheten är Elite Palace Hotel och First Hotel Norrtull.