IBL:s kvalitetskurser för kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga innehåller tolkning av standarder (främst ISO 15189 och ISO 17025) och arbetssätt för att uppfylla kraven. Sakkunniga föreläsare kommer att genom teori och reflektioner ge fördjupad kunskap inom olika områden. Kvalitetskurs 1 hölls i Stockholm 16-17 september 2019.

Kvalitetskurs 2

Kursinnehåll

  • Det systematiska patientsäkerhetsarbetet – nya perspektiv inom område.
  • Hantering av klagomål
  • Korrigerande och förebyggande åtgärder
  • Att jobba med ständiga förbättringar
  • Utvärdering och revisioner av arbetsmiljö och patientsäkerhet.
  • Internrevision, när, var och hur – Workshop
  • Effektivisering av händelseanalyser enligt SKL:s rekommendationer

Kursen kommer även innehålla genomgång av standarden och presentationer för respektive område varvade med gruppdiskussioner kring ämnet.

KURSLEDARE: Maysae Quttineh
DATUM: 4-5 juni
(kursen börjar kl 10.00 torsdag 4 juni och avslutas kl 15.00 fredag 5 juni)
PLATS: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
PRIS: 6500 kr (pris för medlem i IBL och kvalitetsnätverket: 4400 kr)
Lunch, fika och kursmaterial ingår i kursavgiften.
Boende ingår ej i kursavgiften.

Hotell i närheten:
Det finns flera närliggande hotell, bland annat Elite Hotel Carolina Tower som ligger i anslutning till sjukhusområdet. Andra hotell i närheten är Elite Palace Hotel och First Hotel Norrtull.

 

Anmälan till Kvalitetskurs för kvalitetsansvariga 2

*Medlemskap i IBL
*Deltagarlista
Samtycker du till att ditt namn, ort och arbetsplats finns med på en deltagarlista som delas ut till deltagarna på kursen?

Villkor för anmälan: Anmälan till IBL:s kurser är bindande och avgiften kommer att debiteras fullt ut vid avbokning efter sista anmälningsdag oavsett orsak. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till kansli@ibl-inst.se. IBL förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. För att erhålla medlemsrabatt krävs minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid anmälningstillfället.