Under hösten arrangerar IBL två kvalitetskurser för kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga inom samtliga discipliner. Kurserna kommer att innehålla tolkning av standarder (främst ISO 15189 och ISO 17025) och arbetssätt för att uppfylla kraven. Sakkunniga föreläsare kommer att genom teori och reflektioner ge fördjupad kunskap inom olika områden. Kvalitetskurs 1 hålls i Stockholm 16-17 september.

Kvalitetskurs 2

Kursen kommer bland annat att handla om:

  • Det systematiska patientsäkerhetsarbetet
  • hantering av klagomål
  • korrigerande och förebyggande åtgärder
  • att jobba med ständiga förbättringar
  • och utvärdering och revisioner av arbetsmiljö och patientsäkerhet.

 

Kursen kommer även innehålla presentationer om kvalitetssäker digitalisering i vården, patientkontrakt och PEP inom diagnostiken och effektivisering av händelseanalyser enligt SKL:s rekommendationer.

KURSLEDARE: Maysae Quttineh
DATUM: December
PLATS: Meddelas inom kort
PRIS: 6500 kr (pris för medlem i IBL och kvalitetsnätverket: 4400 kr)

Anmälan öppnar inom kort