Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Sök jobbet
Sista ansökningsdag
29 januari, 2021

Om tjänsten

Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap arbetar utifrån visionen att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och naturvetenskap. Vi har cirka 3100 studenter, 80 doktorander samt ca 500 medarbetare.

Institutionen för kemi och biomedicin har totalt ca 60 medarbetare med verksamhet förlagd till campus i Kalmar. Institutionen är en dynamisk kunskaps- och lärandemiljö som driver utbildning och forskning inom biomedicinsk vetenskap, farmaci, biokemi och kemi.
Vi söker nu en engagerad lektor som vill vara med och bidra i vår verksamhet och till dess fortsatta utveckling.

Ämnesområde för befattningen: Biomedicinsk laboratorievetenskap
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: 100 % av heltid
Tillträde och varaktighet: Enligt överenskommelse, tillsvidare, provanställning tillämpas

Arbetsuppgifter

Du är en viktig del av vårt arbete med att bedriva och utveckla vår utbildning inom ämnesområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. I ditt arbete ingår att du är kursansvarig, handleder samt undervisar och examinerar i teoretiska, praktiska och verksamhetsförlagda moment. Du samarbetar aktivt med kollegor inom universitetfakulteten, institutionen men också med externa partners t ex regioner och kommuner.

I arbetsuppgifterna som lektor inom biomedicinsk laboratorievetenskap ingår även att utveckla forskningsmiljön inom ämnesområdet och att samverka med forskare vid fakulteten och i det omgivande samhället. Du bedriver självständig forskning och handleder inom forskarutbildningen om förutsättning finns. Under de första två åren undervisar du minst 50 % och har möjlighet att forska upp till 50 % av din tid.

På Linnéuniversitet har vi som vision och ambition att utveckla samverkan inom både utbildning och forskning och bidra till lösningar på samhällets utmaningar och krav. Som lärare och forskare har du en viktig roll i utvecklingen av denna samverkan. Inom ditt verksamhetsområde är samverkan med framförallt med regioner och kommuner i området central.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande:

  • är legitimerad biomedicinsk analytiker och har erfarenhet av klinisk verksamhet
  • har erfarenhet av undervisning inom biomedicinsk laboratorievetenskap och att den pedagogiska skickligheten är dokumenterad
  • har dokumenterad förmåga att bedriva självständig och aktuell forskning
  • har förmåga att formulera sig väl i tal och skrift på svenska och på engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Andra bedömningsgrunder är:

  • dokumenterad samarbetsförmåga
  • genomgången högskolepedagogisk utbildning
  • publicering i internationella tidskrifter (peer reviewed)
  • dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel
  • dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande det samhället

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Fackliga företrädare nås via växeln 0772-28 80 00

Kontaktpersoner:

T.f. Prefekt: Anna Asplund Persson, 0730-38 19 60

Programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet: Maria Mattsson 0725-949593

HR-partner: Helena Jonsson, 0470-70 88 28

Välkommen med din ansökan 
senast 29:e januari 2021. Dnr 2020/710-2.2.1

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen på Linnéuniversitetets webbplats. Klicka på ”Sök jobbet” och följ instruktionerna.

Sök jobbet