Lycka till i ert nya arbetsliv!

Maysae Quttineh, ordförande IBL

Finns det något mer underbart än känslan av att sommaren närmar sig?

Tiden då vi går mot ljusare tider och lyckan över att ha klarat av en fullspäckad vår. Men den mest underbara känslan är vetskapen om alla nybakade och lyckliga biomedicinsk analytikerstudenter som precis avslutat sina examensarbeten efter tre år av slit med tentor, rapporter och seminarier.

Jag minns så väl sista veckan även om det nu är 16 år sedan. Lättnaden över att man klarat opponeringen och c-uppsatsen som slutprov på allt man lärt sig blandad med vemod över att man inte får vara tillsammans med sina kursare och de fantastiska lärarna man lärt känna.

Men allra bäst var känslan av början på ett nytt yrkesliv med ett examensbevis man är så stolt över. Känslan av att man med sin breda kompetens inom biomedicinsk laboratorievetenskap kan utveckla framtidens vård och rädda liv på patienter med infektioner, cancer, diabetes eller hjärtsjukdomar. För det är först när diagnosen är ställd som patienten kan få rätt behandling. Att med sina nya ögon se hur vi kan tänka om och använda de senaste rönen för att på ett kvalitetssäkrat sätt provta, analysera, bedöma och validera svar.

”Var lyhörda men ändå nyfikna. Ta alla möjligheter ni kan till att lära.”

Min uppmaning till alla er, framtida kollegor, är att aldrig glömma den känslan. Oavsett hinder på vägen ska ni alltid hålla siktet på era mål. Verksamheten ni kommer vara en del av kommer att ha sitt arbetssätt och sin kultur men det ska aldrig vara ett hinder för er professionella utveckling. Var lyhörda men ändå nyfikna. Ta alla möjligheter ni kan till att lära. Sprid er kunskap och ta emot andras kunskap. Våga ställ frågan varför, det utmanar men öppnar upp för nya möjligheter. Se era misstag som möjlighet till lärande. Våga sätta ord på det ni kan och det ni saknar kunskap om, för vårt arbete idag är mer komplext än vad det kan te sig och det ligger i vår yrkesetiska kod att ta ansvar för vår kompetensutveckling. Bemöt kollegor, patienter och anhöriga så som ni vill bli bemötta. Det är detta patientsäkerhet handlar om.

Sist men inte minst – var stolta över er profession, att ni har ett av Sveriges viktigaste jobb och att utan er stannar vården.

Lycka till i ert nya yrkesliv!

Jönköping Universitys nyexaminerade biomedicinska analytiker med inrikting laboratoriemedicin
Nyexaminerade biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi från Jönköping University
Nyexaminerade biomedicinska analytiker från Karolinska Institutet
Nyexaminerade biomedicinska analytiker från Örebro universitet

Av: Maysae Quttineh, ordförande IBL