OBS!

På grund av den rådande situationen med Covid-19 kommer kursen i molekylärdiagnostik med NGS 21-22 april att flyttas till ett senare datum, till hösten eller våren 2021.
Alla som anmält sig till kursen behåller sin plats och behöver inte anmäla sig igen när det nya datumet presenteras. Om det nya datumet inte passar har anmälda deltagare möjlighet att avboka sin plats på kursen kostnadsfritt.


 

Metoder inom molekylärdiagnostik och NGS i kliniken

  • Grundläggande teoretisk introduktion till molekylär teknik
  • Tekniköversikt
  • Massiv parallellsekvensering
  • Tolkning av resultat och svarsrutiner
  • Validering och kvalitetssäkring
  • Användning i kliniken (exempel från human och mikrobiologi)
  • Studiebesök och grupparbeten

>>Kursprogram (pdf)

Kursledare: Bianca Stenmark
Plats: Örebro
Pris: 6 300kr (Pris för medlem i IBL: 5 300kr)
Lunch, fika och kursmaterial ingår i kursavgiften.
Boende ingår ej i kursavgiften.