Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker

Vad händer när jag har disputerat? Tillbaka till verkligheten eller? Hur gör du?

Nätverket för disputerade biomedicinska analytiker är ett forum för att utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Disputerade biomedicinska analytiker finns inom olika verksamheter och forskningsmiljöer, möjligheter och svårigheter skiljer sig åt beroende på var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

Inom nätverket kan vi

• Tipsa varandra om hur vi arbetar vidare i professionen-hur kan vår kompetens tas tillvara av arbetsgivaren
• Utbyta erfarenheter om forskning vi bedriver
• Vara mentorer åt biomedicinska analytiker som vill genomföra en forskarutbildning
• Tipsa varandra om forskningsprojekt och anslag som går att söka med mera

För att vara medlem i nätverket är du medlem i IBL och disputerad biomedicinsk analytiker eller antagen till forskarutbildningen.

Kontaktuppgifter

 • Information

  Vad händer när jag har disputerat? Tillbaka till verkligheten eller? Hur gör du?

  Nätverket för disputerade biomedicinska analytiker är ett forum för att utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Disputerade biomedicinska analytiker finns inom olika verksamheter och forskningsmiljöer, möjligheter och svårigheter skiljer sig åt beroende på var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

  Inom nätverket kan vi

  • Tipsa varandra om hur vi arbetar vidare i professionen-hur kan vår kompetens tas tillvara av arbetsgivaren
  • Utbyta erfarenheter om forskning vi bedriver
  • Vara mentorer åt biomedicinska analytiker som vill genomföra en forskarutbildning
  • Tipsa varandra om forskningsprojekt och anslag som går att söka med mera

  För att vara medlem i nätverket är du medlem i IBL och disputerad biomedicinsk analytiker eller antagen till forskarutbildningen.

 • Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter

Disputerade biomedicinska analytiker

Här presenterar vi disputerade biomedicinska analytiker och deras avhandlingar. Är du disputerad och vill dela med dig av din forskning? Skicka dina uppgifter till laboratoriet@ibl-inst.se så publicerar vi dem här.
Möjligheten att skriva om din forskning i tidningen Laboratoriet finns också, hör av dig till oss om du är intresserad av det.

2018

Anna Nilsson

Avhandling: Characterization of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli water isolates (länk till fulltext)
Disputation
: Uppsala universitet, 2018
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats: Jobbar som forskare på Klinisk mikrobiologi, Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Pågående forskning: Ingår i Hilpi Rautelins forskningsgrupp och forskar på campylobacter.

 

2017

Helena Isaksson

Avhandling: Clinical studies of RNA as a prognostic and diagnostic marker for disease (länk till abstract)
Disputation
: Örebro universitet, 2017
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats: Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
Pågående forskningKvalitetskontroller vid biobankning av prover. Genetiska markörer för olika sjukdomar såsom Ovarie Cancer och Poplitea Aneurysm.
Kontakt: helena.isaksson@regionorebrolan.se

 

Marion Walser

Avhandling: Effects of growth hormone in the hippocampus and cortex of adult rodents (länk till fulltext)
D
isputation: Göteborgs Universitet, 2017
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker, inriktning Klinisk Kemi. Göteborg, Laborantskolan 1983
Arbetsplats: Experimentell Endokrinologi, Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Pågående forskning: 
Hjärta: tillväxthormon och regeneration, Ångest och träning, båda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kontakt: marion.walser@vgregion.se

2014

Gabriella Lillsunde Larsson

Avhandling: Characterization of HPV-induced vaginal and vulvar carcinoma (länk till abstract)
D
isputation: Örebro universitet, 2014
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker, inriktning generalist. Örebro Universitet 2001
Arbetsplats: Laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus
Pågående forskning: 
Humant papillomvirus (HPV)-orsakad cancer
Kontakt: gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se

 

Jorge Hernández

Avhandling: Human pathogens and Antibiotic Resistant Bacteria in the Polar Regions (länk till fulltext)
Disputation: 10 oktober 2014
Grundutbildning: Biomedicinsk Analytiker
ArbetsplatsKlinisk Mikrobiologiska Laboratoriet; Kalmar länssjukhuset.
Pågående forskning: Antibiotikaresistenta bakterier i närmiljö ur ett ”One world”-perspektiv.
Kontakt: jorge.hernandez@lnu.se

 

Sofia Somajo

Avhandling: Vitamin K-dependent protein S – studies of synthesis, structure and function (länk till abstract)
Disputation: Lunds universitet 2014
Grundutbildning: Biomedicinsk Analytiker
Arbetsplats: Institutionen för Kemi och Biomedicin, Linnéuniversitetet, Kalmar
Pågående forskning:Intresse av antibiotikaresistens inklusive mekanismer och metoder för detektion. Är del av Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry.
Kontakt: Sofia.somajo@lnu.se, 0702-02 74 18

 

Micael Waldenborg

Avhandling: Echocardiographic measurements at Takotsubo cardiomyopathy – transient left ventricular dysfunction (länk till fulltext)
Disputation: Örebro universitet, 2014
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi
Arbetsplats: Fysiologiska avdelningen-/medicinmottagningen, Lindesbergs Lasarett
Pågående forskning: Utvärdering av 2-dimensionell mätmetodik för skattning av höger hjärtkammares ejektionsfraktion i jämförelse med 3-dimensionell dito.
Kontakt: micael.waldenborg@regionorebrolan.se

 

2013

Annika Hult

Avhandling: Studies of the ABO and FORS Histo-Blood Group Systems: Focus on genetic and flow cytometric analysis (länk till fulltext)
Disputation: 2013
Grundutbildning: Laboratorieassistent, Hälsohögskolan i Jönköping, 1988
Arbetsplats: Klinisk Immunologi & Transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne, Lund och Avd. för Hematologi & Transfusionsmedicin, Lunds Universitet
Pågående forskning: Kolhydratbaserade blodgruppssystem
Kontakt: Annika.Hult@med.lu.se

2011

Christina Karlsson

Avhandling: Biomarkers in non-small cell lung carcinoma (länk till fulltext)
Disputation: Örebro universitet, 2011
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker – inriktning histopatologi, Vårdhögskolan Göteborg 1991
Arbetsplats: Örebro universitet
Pågående forskning: Biomarkörer i icke-småcellig lungcancer samt bröstcancer
kontakt: christina.karlsson@oru.se

2009

Masoud Razmara

Avhandling: Platelet dysfunction in diabetes mellitus: Impact of hyperglycemia and glycoprotein GPIIb/IIIa inhibition (länk till avhandling)
Disputation: Karolinska Institutet, 2009
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker
Arbetsplats: Jobbar som Förskningsingenjör/BMA/forskare på Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi, Uppsala Universitet.
Pågående forskning: Translationell forskning om sjukdomen MEN1 med fokus på tumörgenes i binjurebarken och endokrina celler i pankreas.
Kontakt: masoud.razmara@medsci.uu.se

2007

Åsa Hellberg

Avhandling: Studies on the genetic basis of Pk, P and P1 Blood Group antigen expression (länk till fulltext)
Disputation: Lunds Universitet 2007
Grundutbildning: BMA
Arbetsplats: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Pågående forskning: Ingår i Martin L Olssons forskningsgrupp, på 20%. Bihandledare till två doktorander, vår forskning handlar om blodgrupper (både att hitta nya och vilken roll blodgrupper spelar vid olika infektioner)

 

2005

Anita Hurtig Wennlöf

Avhandling: Cardiovascular risk factors in children
D
isputation: Karolinska Institutet, 2005
Grundutbildning: Biomedicinsk analytiker inriktning fysiologi. Vårdhögskolan i Örebro, examen 1980
Arbetsplats: Enheten för medicinsk diagnostik, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet
Pågående forskning: Projektet Lifestyle, Biomarkers and Atherosclerosis
Kontakt: anita.hurtig-wennlof@oru.se

 

2000

Jill Storry

Avhandling: A study of the expression of human erythrocyte Glycophorin B variants
D
isputation: University of the West of England, 2000
Grundutbildning: Medical Laboratory Technologist
Arbetsplats: Klinisk immunologi & transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne och Avd. för hematologi & transfusionsmedicin, Lunds Universitet
Pågående forskning: Allt om blodgruppsmolekyler på röda blod kroppar
Kontakt: jill.storry@med.lu.se

 

1994

Bodil Persson

Avhandling: När kvinnorna kom in i männens värld. Framväxten av ett kvinnligt tekniskt yrke – Laboratorieassistent under perioden 1880 – 1941.
D
isputation:Lunds universitet , 1994
Grundutbildning: Mikrobiologi
Arbetsplats: Pensionär
Övrigt: Har skrivit boken ”Biomedicinsk analytiker – en profession att vara stolt över” tillsammans med Margaretha Wilhelmsson. Boken följer bland annat yrkets professionaliseringsprocess i ett utifrånperspektiv.
Kontakt: bodil.ic.persson@gmail.com

 

1991

Karin Söderlund

Avhandling: Energy metabolism in human skeletal muscle during intense contracton and recovery with reference to metabolic differences between type I and type II fibres
Disputation: Karolinska Institutet Huddinge sjukhus, 1991
Grundutbildning: Laboratoriesassistent klinisk fysiologi Laborantskolan Stockholm 1973
ArbetsplatsGymnastik och Idrottshögskolan Stockholm
Pågående forskning: Proteinsyntesreglering i enskilda muskelfibrer
Kontakt: karin.soderlund@gih.se