Nätverksträffen syftar till att skapa nya kontakter, få en inblick i hur andra kliniker och djursjukhus arbetar samt möjliggöra nya samarbeten.

Nätverksträffen riktar sig för alla som arbetar på laboratorium inom veterinärmedicin.

  • Seminarier
  • Den nya: PRO-Cell 2.0
  • Diskussion och grupparbeten
  • Följetong: ”Mitt labb”
  • Föreläsare: Bert-Jan Reezigt
  • IBL berättar! med Tanja Wijkmark
  • Rundvandring på djursjukhuset
  • Mer inom kort……..

I samarbete med:

Plats och ungefärliga tider: Blå stjärnan djursjukhus, Göteborg, torsdag kl 1200-1700, fredag: kl 0900-1600

Pris: 1500 kr

ANMÄL DIG NU!  Fyll i formuläret senast den 30 september 2018.

Fakturaadress