Nätverksträff veterinärmedicin

Biomedicinska analytiker verksamma inom veterinärmedicin arbetar ofta ensamma på laboratorier. Den årliga nätverksträffen ger dem en unik möjlighet att träffa kollegor från hela landet.

 Det var ett tjugotal biomedicinska analytiker som deltog på den årliga nätverksträffen för biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin under Diagnostikforum.

– Vi diskuterade bland annat informationsblad om biomedicinska analytiker som vi arbetar med att ta fram, informationsblad som riktar sig till djurägare och studenter, säger Caroline Dahlström, leg. biomedicinsk analytiker och medlem i nätverkets styrgrupp.

Deltagarna diskuterade också behoven av kompetensutveckling inom gruppen, samt karriärmöjligheter.

– Det finns svårigheter med att applicera karriärstegar framtagna i flera regioner för vår yrkesgrupp inom veterinärmedicin. Oftast finns det inte en lika tydlig uppdelning bland arbetsuppgifterna på små laboratorier, säger hon.

Vad är värdet av ett nätverk för biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin?

– Det är viktigt att vi delar våra kunskaper och erfarenheter med varandra, inte minst med tanke på att vi är liten grupp inom detta område. Ett bra exempel på utbyte är att vi kan hjälpa varandra med information om ny laboratorieutrustning. Många biomedicinska analytiker som arbetar ensamma på olika kliniker har nämligen inte alltid möjlighet att utvärdera nya apparater, säger Caroline Dahlström.

Under året har nätverket också arbetat med att ta fram innehållet till ett uppskattat veterinärmedicinprogram under Diagnostikforum. Nästa år kommer den årliga nätverksträffen att hållas på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Av: Jasenka Dobric