01 oktober 2020 Föreningsnyheter, studentnytt

Nominera Årets studenthandledare senast 15 december

VFU är en viktig kontakt med arbetslivet och IBL vill uppmärksamma den som introducerar studenter till verksamheten och sitt kommande yrkesliv på ett inspirerande och välkomnande sätt. Du som studerar eller har studerat under 2020 kan nominera en eller flera av dina VFU-handledare till Årets studenthandledare 2020.

so2019x

Nominera din handledare

På IBL:s årsmöte 2013 beslutades att inrätta en utmärkelse till årets bästa studenthandledare. Syftet med detta är att uppmärksamma den som introducerar studenter till deras kommande verksamhetsområde i den verksamhetsförlagda utbildningen och samtidigt inspirerar och stimulerar dem. Du som är student och medlem i IBL kan nominera en eller flera av dina VFU-handledare som också ska vara medlem i IBL.

Kriterier
Den nominerade ska vara biomedicinsk analytiker och yrkesverksam medlem av IBL (ej associerad medlem). Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Nomineringen får omfatta max 250 ord och ska bestå av en förklaring till varför just den nominerade förtjänar titeln Årets studenthandledare. Den ska åtföljas av uppgifter om vem den nominerade är samt vem/vilka som nominerat och kontaktuppgifter till dessa. Den som nominerar ska vara medlem i IBL (ej associerad medlem) och ha studerat under nomineringsåret.

Mejla din nominering till kansli@ibl-inst.se senast 15 december 2020.

Tidigare Årets studenthandledare