Samarbetet i Norden

DSC_0849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBL bildar tillsammans med de övriga nordiska länderna nätverket Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe, NML, där medlemmarna är de nordiska professionsorganisationerna. NML har ingen formell styrelse och ledarna för de fem organisationerna brukar träffas en gång per år.

NML bildades för att stärka det nordiska professionssamarbetet, öka kunskapen samt bidra till utvecklingen av professionen i de nordiska länderna.

Nätverket står bakom NML-kongressen som är den största för biomedicinska analytiker i Norden. Kongressen arrangeras och hålls vartannat år i det landet som innehar sekretariatet för tillfället.

 

NML-kongress i Helsinki 2017

År 2017 kommer kongressen att hållas i Helsingfors den 5-7 oktober tillsammans med den årliga kongressen för Finlands Bioanalytikerförbund. Det kommer att finnas minst två engelskspråkiga programspår per dag och programmet kommer att innehålla, förutom föreläsningar, ett studiebesök på ett nybyggt storlaboratorium och ett studentforum.

All info om NML-kongressen 2017 hittar du på: http://www.nml2017.fi