Samarbetet i Norden

DSC_0849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBL bildar tillsammans med de övriga nordiska länderna nätverket Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe, NML, där medlemmarna är de nordiska professionsorganisationerna. NML har ingen formell styrelse och ledarna för de fem organisationerna brukar träffas en gång per år.

NML bildades för att stärka det nordiska professionssamarbetet, öka kunskapen samt bidra till utvecklingen av professionen i de nordiska länderna.

Nätverket står bakom NML-kongressen som är den största för biomedicinska analytiker i Norden. Kongressen arrangeras och hålls vartannat år i det landet som innehar sekretariatet för tillfället.

Utbildningskongress i Borås 2019

25-26 september 2019 arrangerade NML en utbildningskongress i Borås. Här kan du se programmet från Borås.

NML-kongress i Helsinki 2017

5-7 oktober 2017 hölls NML-kongressen i Helsingfors i samband med den årliga kongressen för Finlands Bioanalytikerförbund. Mer om NML-kongressen 2017 hittar du på: http://www.nml2017.fi