Nyheter

Kategorier
Arkiv
16 juni 2020

Blogg: Tillsammans blir vi starkare!

Styrelsen presenterar sig! Victoria Heldestad är universitetslektor på biomedicinsk analytikerprogrammet vid Umeå universitet och sitter i IBL:s styrelse sedan våren 2019.

15 juni 2020

Enkät: Nulägesanalys över hur klinisk fysiologiska verksamheter påverkats av covid-19

IBL:s sektion för klinisk fysiologi har genomfört en enkät för att få en bild av hur verksamheter inom klinisk fysiologi har påverkats av den pågående pandemin. Bland svaren märks bland annat att det finns skillnader i användningen av skyddsutrustning.

11 juni 2020

Blogg: Vi behöver jobba tillsammans som yrkeskår

Styrelsen presenterar sig! IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson skriver om varför hon tycker det är viktigt att engagera sig i professionsfrågor.

09 juni 2020

IBL:s (digitala) årsmöte 2020

Precis som många andra organisationer fick IBL anpassa sig efter rådande pandemisituation och genomföra sitt årsmöte som en videokonferens. 19 medlemmar deltog i mötet på eftermiddagen 25 maj. Inga val genomfördes på årsmötet eftersom alla förtroendevalda har mandat fram till 2021.

08 juni 2020

Blogg: Legitimerad Biomedicinsk analytiker – ett livsviktigt, utvecklande och spännande yrkesval som jag aldrig ångrat

Styrelsen presenterar sig! IBL:s styrelseledamot Andreas Malmgren tittar tillbaka på sina 13 år som biomedicinsk analytiker och ser fram emot att yrkets status höjs via bättre karriärvägar och större uppmärksamhet.

08 juni 2020

Tyck till om innehållet i kommande kurs inom nuklearmedicin

Sektionen för klinisk fysiologi planerar för en kurs inom nuklearmedicin i höst. Vad vill du ska ingå i kursen?

05 juni 2020

Blogg: Mina hjärtefrågor

Styrelsen presenterar sig! Jennifer Arnqvist skriver om sina viktigaste frågor som styrelsemedlem i IBL.

04 maj 2020

Uppsatstävling för biomedicinska analytikerstudenter

Göteborg har två vinster de tre senaste åren, från vilket lärosäte kommer det vinnande bidraget i år?

17 april 2020

Anna Dieden om dubbla roller

Syns i både Kokobäng och föreläsningssalar

15 april 2020

Biomedicinska analytiker behövs även efter coronapandemin

IBL:s ordförande Maysae Quttineh skriver om att vårt yrke får mer uppmärksamhet än vanligt, men att åtgärder krävs för att motverka den brist som alla rapporter tyder på.

Arkiv