Genom medlemskap stödjer du din professions framtida utveckling

_MG_3915swL

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenkap, IBL, är biomedicinska analytikers yrkesorganisation.

IBL är en ideell organisation som är politiskt och fackligt obunden och som till stor del drivs av medlemsavgifter.

IBL arbetar för att stärka professionen genom att stödja och utveckla kunskap och kompetens hos landets biomedicinska analytiker. Vi driver utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå och främjar kvalitet, forskning och etik inom kunskapsområdet. Vi samverkar med andra länder i yrkesfrågor på nordisk, europeisk och internationell nivå.

Våra tre viktigaste frågor är: specialistutbildning med möjlighet till kompetensutveckling, en kursverksamhet med efterfrågade kurser för alla inriktningar samt att synliggöra yrket. Det sistnämnda är något vi alla biomedicinska analytiker måste göra tillsammans.

Gå med redan i dag!

IBL:s stadgar