Genom medlemskap stödjer du din professions framtida utveckling

_MG_3915swL

Institutet för biomedicinsk laboratorievetenkap, IBL, är biomedicinska analytikers yrkesorganisation.

IBL är en ideell organisation som är politiskt och fackligt obunden och som till stor del drivs av medlemsavgifter.

IBL arbetar för att stärka professionen genom att stödja och utveckla kunskap och kompetens hos landets biomedicinska analytiker. Vi driver utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå och främjar kvalitet, forskning och etik inom kunskapsområdet. Vi samverkar med andra länder i yrkesfrågor på nordisk, europeisk och internationell nivå.

Våra tre viktigaste frågor är: specialistutbildning med möjlighet till kompetensutveckling, en kursverksamhet med efterfrågade kurser för alla inriktningar samt att synliggöra yrket. Det sist nämnda är något som vi alla biomedicinska analytiker måste göra tillsammans.

Tyvärr leder bristen på biomedicinska analytiker till att vissa arbetsgivare väljer att ersätta vår profession med andra yrkesgrupper. Då gäller det att synliggöra kärnan i våra arbetsuppgifter.

Vilka arbetsuppgifter kräver en legitimerad biomedicinsk analytiker för att säkerställa patientsäkerheten och vilka kan utföras av en annan yrkeskategori? Vilka fördjupningsområden finns där biomedicinska analytiker kan specialisera sig och utvecklas? Det är vi som yrkesgrupp som också måste vara med och informera om vilken kompetens som krävs för att tillsammans, med övriga yrkesgrupper vara med och utveckla framtidens personcentrerade vård.

Gå med redan i dag!

 

IBL:s stadgar