Internationellt

Internationell samverkan

IBL samverkar internationellt via:

  • Världsorganisationen IFBLS
  • Europeiska organisationen EPBS
  • Nordiska nätverket NML

International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)

IFBLS är världsorganisationen för biomedicinska analytiker. IFBLS arbetar med frågor som rör vår profession; utbildning, etiska koder, säkerställa kvalitetsnivån inom laboratoriemedicin, nätverksskapande mellan länder och
individer. IFBLS är även accepterad som Non Governmental Organisation
(NGO) inom WHO.

Organisationen grundades 1954 i Schweiz under namnet The International Association of Medical Laboratory Technologists (IAMLT) och bytte namn 2002 till IFBLS.

IFBLS:s medlemmar består av professionella organisationer från 35 medlemsländer som tillsammans har 165 000 medlemmar. Som medlem i IBL är man automatiskt medlem i IFBLS. Medlemsavgiften till IFBLS baseras på det antal medlemmar varje land har i sin nationella organisation. Styrelsen består av åtta personer och väljs vid IFBLS:s världskongress som hålls vartannat år. Sverige har arrangerat kongressen två gånger (1986 och 2004).  

Ett viktigt område är den yrkesetiska kod som fastställdes vid kongressen i Nairobi 2010 och som översatts till svenska och distribuerats till alla IBL:s medlemmar under hösten 2011.

Nästa världskongress arrangeras 5-9 oktober i Sydkorea.

Tidigare IFBLS-världskongresser

  • Danmark, Köpenhamn,  24-28 augusti 2021
  • Italien, Florens, 22-26 september 2018
  • Japan, Kobe, 31 augusti – 4 september 2016
  • Taipei, Taiwan, 3-7 oktober 2014
  • Tyskland, Berlin, 18-22 augusti 2012
  • Kenya, Nairobi, 6-10 juni 2010
IFBLS webbplats

EPBS organiserar biomedicinska analytiker i Europa

EPBS-arbetet leds av Management Body som väljs av General Governing Body

EPBS, European Association for Professions in Biomedical Science, är den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker där medlemmarna är de nationella yrkesorganisationerna och/ eller fackförbund. I Sverige är det Vårdförbundet som innehar medlemskapet i EPBS. För närvarande har EPBS 21 medlemsländer.

EPBS General Governing Body Meeting hölls i Figueira da Foz, Portugal  12-13 oktober 2018.

EPBS webbplats

Nordiskt nätverk - NML

IBL bildar tillsammans med de övriga nordiska länderna nätverket Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe, NML, där medlemmarna är de nordiska professionsorganisationerna. NML har ingen formell styrelse och ledarna för de fem organisationerna brukar träffas en gång per år.

NML bildades för att stärka det nordiska professionssamarbetet, öka kunskapen samt bidra till utvecklingen av professionen i de nordiska länderna.

Nätverket står bakom NML-kongressen som är den största för biomedicinska analytiker i Norden. Kongressen arrangeras och hålls vartannat år i det landet som innehar sekretariatet för tillfället.

Utbildningskongress i Borås 2019

25-26 september 2019 arrangerade NML en utbildningskongress i Borås. Här kan du läsa mer om NML 2019