Yrkesetik

Etisk kod för biomedicinska analytiker

Biomedicinska analytiker har sedan 1996 internationella etiska riktlinjer. Avsikten är att finna gemensamma värderingar för yrkesutövare över hela världen. Vårdförbundet och IBL har tillsammans arbetat fram en översättning och anpassning av dessa riktlinjer

yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker

Etiskt material

IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska analytiker för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik i vardagen.

Materialet består av två delar

  • en kortlek med etiska dilemman från laboratoriemedicin och klinisk fysiologi
  • en broschyr med verktyg för etisk reflektion och en idébank för hur ni kan arbeta med etik på arbetsplatsen

Materialet kan användas oavsett om du arbetar inom vården eller i andra verksamheter.

Det etiska materialet har skickats ut till ungefär 400 arbetsplatser runt om i Sverige och har distribuerats av Vårdförbundets lokala avdelningar.

Kontakta oss om ni på er arbetsplats inte har fått etiskt material.
Vid utskick tar IBL ut en portokostnad på 69kr.

Har du frågor eller funderingar om arbetsmaterialet kan du kontakta IBL:s kansli på kansli@ibl-inst.se

IBL:s etiska kommitté

Etiska kommittén arbetar med att medvetandegöra etiska frågor i det dagliga laboratoriearbetet genom föreläsningar och workshops på IBL:s kurser och konferenser samt i tidningen Laboratoriet.  Kommittén bevakar den etiska debatten samt agerar som stöd för IBL:s medlemmar i etiska frågor.

IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska analytiker för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik i vardagen.

Etiska kommittén består av:

Louise Spendrup
spendrup.louise@gmail.com

Anne Lindgren
anne.berndt@vardforbundet.se

Åsa Gyberg-Karlsson
asa.gybergkarlsson@karlskrona.se

Ulrika Johansson
ulrika.johansson@regionvasterbotten.se