VILL DU VARA KONTAKTOMBUD FÖR IBL?

Brinner du för din profession och vill kunna vara med och påverka professionens utveckling?

Bli kontaktombud!

Tillsammans med sektionerna Klinisk fysiologi och Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (SKKT) eftersträvar IBL att bygga ett kontaktnät med och för medlemmar med hjälp av kontaktombud inom samtliga discipliner.

Vad innebär det för dig att vara kontaktombud?

• Vara en ”förlängd arm” mellan styrelserna och medlemmarna.

• Du får all information först och sprider det vidare lokalt.

• Du får informera studenter om yrket och utbildning.

• Ombuden ska kunna fungera som en referensgrupp – ett naturligt ”bollplank”!

Vad får du som kontaktombud?

• Utbildnings- och informationsdag i anslutning till IBL:s årsmöten.

• Ett startpaket innehållande information och reklammaterial.

• Förmånligare pris för deltagande i IBL:s kursutbud i mån av plats.

• Förmånligare pris för deltagande på Diagnostikforum i mån av plats .

• Du är knutpunkten för lokalt engagemang.

Anmäl ditt intresse till kansliet!

Mejla kansli@ibl-inst.se för att anmäla ditt intresse. Inkludera namn, ort, arbetsplats och kontaktuppgifter.

Brinner du för din profession och vill kunna vara med och påverka professionens utveckling?

Bli kontaktombud!

Tillsammans med sektionerna Klinisk fysiologi och Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin (SKKT) eftersträvar IBL att bygga ett kontaktnät med och för medlemmar med hjälp av kontaktombud inom samtliga discipliner.

Vad innebär det för dig att vara kontaktombud?

• Vara en ”förlängd arm” mellan styrelserna och medlemmarna.

• Du får all information först och sprider det vidare lokalt.

• Du får informera studenter om yrket och utbildning.

• Ombuden ska kunna fungera som en referensgrupp – ett naturligt ”bollplank”!

Vad får du som kontaktombud?

• Utbildnings- och informationsdag i anslutning till IBL:s årsmöten.

• Ett startpaket innehållande information och reklammaterial.

• Förmånligare pris för deltagande i IBL:s kursutbud i mån av plats.

• Förmånligare pris för deltagande på Diagnostikforum i mån av plats .

• Du är knutpunkten för lokalt engagemang.

Anmäl ditt intresse till kansliet!

Mejla kansli@ibl-inst.se för att anmäla ditt intresse. Inkludera namn, ort, arbetsplats och kontaktuppgifter.

Läs mer

Uppsatstävling för biomedicinska analytikerstudenter

For att uppmärksamma biomedicinska analytikerstudenter utlyser IBL:s Vetenskapliga råd en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker kan sända in ett tävlingsbidrag till IBL, så klart i samråd med författaren. Vetenskapliga rådet kommer att utse en vinnare – bästa kandidatuppsats 2018. Studenten som skrivit den vinnande uppsatsen vinner ett års medlemskap i IBL, ett presentkort på Akademibokhandeln värt 1 000 kr och en IBL-goodiebag!

Sista dagen för att skicka in tävlande bidrag är 1 juli 2018. Vinnande bidrag kommer att presenteras på IBL:s hemsida och i Laboratoriet under hösten 2018.
IBL:s vetenskapliga råds beslut om bästa kandidatuppsats går inte att överklaga.

Bidragen skickas in till kansli@ibl-inst.se

For att uppmärksamma biomedicinska analytikerstudenter utlyser IBL:s Vetenskapliga råd en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker kan sända in ett tävlingsbidrag till IBL, så klart i samråd med författaren. Vetenskapliga rådet kommer att utse en vinnare – bästa kandidatuppsats 2018. Studenten som skrivit den vinnande uppsatsen vinner ett års medlemskap i IBL, ett presentkort på Akademibokhandeln värt 1 000 kr och en IBL-goodiebag!

Sista dagen för att skicka in tävlande bidrag är 1 juli 2018. Vinnande bidrag kommer att presenteras på IBL:s hemsida och i Laboratoriet under hösten 2018.
IBL:s vetenskapliga råds beslut om bästa kandidatuppsats går inte att överklaga.

Bidragen skickas in till kansli@ibl-inst.se

Läs mer

IBL:s Vision och fokusområden

IBL:S VISION:
IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad

STRATEGIDAGAR 2017

I början av september samlades IBL:s styrelse och representanter för IBL:s sektioner för att staka ut riktningen för de kommande årens arbete. Förutom en vision formulerades IBL:s viktigaste frågor och långsiktiga mål:

IBL ska samverka och arbeta drivande för inrättandet av en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

IBL ska bedriva en attraktiv kursverksamhet som svarar mot våra medlemmars behov av kompetensutveckling.

IBL ska inta en tydlig position i samhället och arbeta för att synliggöra våra medlemmars kompetens och profession.

IBL ska vara en attraktiv professionsorganisation där våra medlemmar är viktigast, och erbjuda en kunskapsbank för och om biomedicinska analytiker

IBL ska aktivt följa och påverka utvecklingen inom vårt kunskapsområde biomedicinsk laboratorievetenskap.

IBL ska vara en stark organisation med god ekonomi och framgångsrik marknadsföring.

IBL:S VISION:
IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
– en profession som gör skillnad

STRATEGIDAGAR 2017

I början av september samlades IBL:s styrelse och representanter för IBL:s sektioner för att staka ut riktningen för de kommande årens arbete. Förutom en vision formulerades IBL:s viktigaste frågor och långsiktiga mål:

IBL ska samverka och arbeta drivande för inrättandet av en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

IBL ska bedriva en attraktiv kursverksamhet som svarar mot våra medlemmars behov av kompetensutveckling.

IBL ska inta en tydlig position i samhället och arbeta för att synliggöra våra medlemmars kompetens och profession.

IBL ska vara en attraktiv professionsorganisation där våra medlemmar är viktigast, och erbjuda en kunskapsbank för och om biomedicinska analytiker

IBL ska aktivt följa och påverka utvecklingen inom vårt kunskapsområde biomedicinsk laboratorievetenskap.

IBL ska vara en stark organisation med god ekonomi och framgångsrik marknadsföring.

Läs mer

Nätverk för disputerade BIOMEDICINSKA ANALYTIKER

Vad händer när jag har disputerat? Tillbaka till verkligheten eller? Hur gör du?

Ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker skulle kunna vara ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Vi finns säkerligen inom olika verksamheter och forskningsmiljöer. Möjligheter och svårigheter skiljer sig åt beroende på var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

I ett nätverk skulle vi kunna:

• Tipsa varandra om hur vi arbetar vidare i professionen-hur kan vår kompetens tas tillvara av arbetsgivaren

• Utbyta erfarenheter om forskning vi bedriver

• Vara mentorer åt biomedicinska analytiker som vill genomföra en forskarutbildning

• Tipsa varandra om forskningsprojekt och anslag som går att söka med mera

Anmäl ditt intresse till kansli@ibl-inst.se

För att vara medlem i nätverket är du medlem i IBL och disputerad biomedicinsk analytiker eller antagen till forskarutbildningen.

Vad händer när jag har disputerat? Tillbaka till verkligheten eller? Hur gör du?

Ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker skulle kunna vara ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Vi finns säkerligen inom olika verksamheter och forskningsmiljöer. Möjligheter och svårigheter skiljer sig åt beroende på var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

I ett nätverk skulle vi kunna:

• Tipsa varandra om hur vi arbetar vidare i professionen-hur kan vår kompetens tas tillvara av arbetsgivaren

• Utbyta erfarenheter om forskning vi bedriver

• Vara mentorer åt biomedicinska analytiker som vill genomföra en forskarutbildning

• Tipsa varandra om forskningsprojekt och anslag som går att söka med mera

Anmäl ditt intresse till kansli@ibl-inst.se

För att vara medlem i nätverket är du medlem i IBL och disputerad biomedicinsk analytiker eller antagen till forskarutbildningen.

Läs mer

Vill du delta på internationellt Studentforum i höst?

Du som är student på biomedicinska analytikerprogrammet och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om att representera Sverige vid två olika internationella Studentforum i höst.

NML (Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe) arrangerar kongress i Helsingfors, Finland, 5-7 oktober 2017. Du kommer att delta vid Studentforumet men det kommer också att ges möjlighet att delta i det vetenskapliga programmet när Studentforumets aktiviteter möjliggör det. Du kan läsa om kongressen här . Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 4-7 oktober.

EPBS (European Association of Professionals in Biomedical Science) arrangerar konferens och sitt årliga möte, General Governing Body, i Salzburg, Österrike 12-14 oktober. Du kommer att delta vid konferens 12 oktober, på temat ”Biomedical Scientists adding value to the health care System” och därefter det övriga programmet som planeras för studenterna 13-14 oktober. Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 11-15 oktober. På EPBS:s Studentforum finns postertävlingen Martin Nicholson Award där du kan delta med en poster om ditt examensarbete, om du är nyexaminerad. Du kan läsa mer här .

Inför båda Studentforumen kommer någon typ av förberedelse att behöva göras. Information om det kommer efter att du har antagits av Vårdförbundet och IBL och du är registrerad för kongressen.

För att anmäla ditt intresse att delta behöver du maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Tanja Wijkmark på IBL (tanja.wijkmark@ibl-inst.se) och ange följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktinfo
 • Om du söker att delta vid NML eller EPBS (eller möjligen båda och hur du i så fall prioriterar alternativen)
 • En kort presentation av dig själv
 • Motivering till varför just du ska bli utsedd att vara studentrepresentant
 • Hur du tänker dela med dig av din erfarenhet efter kongressen

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa, boende och måltider i samband med mötet. Om du vill kommer du att kunna resa tillsammans med andra.

Deadline för din ansökan är 16 juni. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 28 juni.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se

Du som är student på biomedicinska analytikerprogrammet och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om att representera Sverige vid två olika internationella Studentforum i höst.

NML (Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe) arrangerar kongress i Helsingfors, Finland, 5-7 oktober 2017. Du kommer att delta vid Studentforumet men det kommer också att ges möjlighet att delta i det vetenskapliga programmet när Studentforumets aktiviteter möjliggör det. Du kan läsa om kongressen här . Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 4-7 oktober.

EPBS (European Association of Professionals in Biomedical Science) arrangerar konferens och sitt årliga möte, General Governing Body, i Salzburg, Österrike 12-14 oktober. Du kommer att delta vid konferens 12 oktober, på temat ”Biomedical Scientists adding value to the health care System” och därefter det övriga programmet som planeras för studenterna 13-14 oktober. Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 11-15 oktober. På EPBS:s Studentforum finns postertävlingen Martin Nicholson Award där du kan delta med en poster om ditt examensarbete, om du är nyexaminerad. Du kan läsa mer här .

Inför båda Studentforumen kommer någon typ av förberedelse att behöva göras. Information om det kommer efter att du har antagits av Vårdförbundet och IBL och du är registrerad för kongressen.

För att anmäla ditt intresse att delta behöver du maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Tanja Wijkmark på IBL (tanja.wijkmark@ibl-inst.se) och ange följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktinfo
 • Om du söker att delta vid NML eller EPBS (eller möjligen båda och hur du i så fall prioriterar alternativen)
 • En kort presentation av dig själv
 • Motivering till varför just du ska bli utsedd att vara studentrepresentant
 • Hur du tänker dela med dig av din erfarenhet efter kongressen

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa, boende och måltider i samband med mötet. Om du vill kommer du att kunna resa tillsammans med andra.

Deadline för din ansökan är 16 juni. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 28 juni.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se

Läs mer

IBL:s nya styrelse

I samband med Kvalitetsdagen i Stockholm igår höll IBL sitt 22: a årsmöte.

Agneta Colliander blev omvald som IBL:s ordförande och tre nya ledamöter har tagit plats i organisationens styrelse: Meriana Findakly, Roine Hernbrand och Mandana Österlund Berenji.

Sedan tidigare är Maysae Quttineh, Gabriella Lillsunde Larsson och Jennifer Arnqvist ledamöter i styrelsen och fick under gårdagens årsmöte förlängd mandattid.

Vice ordförandeposten tas över av Gabreilla Lillsunde Larsson efter Maysae  Quttineh som har varit IBL:s vice ordförande de senaste tre åren.

Hela styrelsen har mandattid som utgår 2019.

 

Prisutdelning och nya förslag

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet, som är IBL:s högsta beslutande organ, att se över förslaget till stadgeändringen om att endast betalande medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag inom IBL. Detta skulle innebära att studerandemedlemmar, som under studietiden har gratis medlemskap i IBL, inte har möjlighet att exempelvis bli valda till styrelseledamöter.

Årsmötet antog förslaget om att det är IBL:s och sektionernas styrelser som föreslår antal styrelseledamöter för valberedningen. Valberedningen är gemensam för de olika styrelserna.

Det bestämdes även att IBL:s och sektionernas årsmöten ska ske samtidigt. För närvarande har IBL två sektioner: Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin (SKKT) och Klinisk fysiologi.

Under årsmötet fick också Årets biomedicinska analytiker och Decenniets biomedicinska analytiker motta sina priser.

Michel Silvestri, Lena Morgan och Kristina Malm Janson är Decenniets biomedicinska analytiker. De prisas för sitt mångåriga arbete som år 2006 ledde till att biomedicinsk analytiker blev ett legitimerat yrke.

 

 

 

I samband med Kvalitetsdagen i Stockholm igår höll IBL sitt 22: a årsmöte.

Agneta Colliander blev omvald som IBL:s ordförande och tre nya ledamöter har tagit plats i organisationens styrelse: Meriana Findakly, Roine Hernbrand och Mandana Österlund Berenji.

Sedan tidigare är Maysae Quttineh, Gabriella Lillsunde Larsson och Jennifer Arnqvist ledamöter i styrelsen och fick under gårdagens årsmöte förlängd mandattid.

Vice ordförandeposten tas över av Gabreilla Lillsunde Larsson efter Maysae  Quttineh som har varit IBL:s vice ordförande de senaste tre åren.

Hela styrelsen har mandattid som utgår 2019.

 

Prisutdelning och nya förslag

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet, som är IBL:s högsta beslutande organ, att se över förslaget till stadgeändringen om att endast betalande medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag inom IBL. Detta skulle innebära att studerandemedlemmar, som under studietiden har gratis medlemskap i IBL, inte har möjlighet att exempelvis bli valda till styrelseledamöter.

Årsmötet antog förslaget om att det är IBL:s och sektionernas styrelser som föreslår antal styrelseledamöter för valberedningen. Valberedningen är gemensam för de olika styrelserna.

Det bestämdes även att IBL:s och sektionernas årsmöten ska ske samtidigt. För närvarande har IBL två sektioner: Sektion för klinisk kemi och transfusionsmedicin (SKKT) och Klinisk fysiologi.

Under årsmötet fick också Årets biomedicinska analytiker och Decenniets biomedicinska analytiker motta sina priser.

Michel Silvestri, Lena Morgan och Kristina Malm Janson är Decenniets biomedicinska analytiker. De prisas för sitt mångåriga arbete som år 2006 ledde till att biomedicinsk analytiker blev ett legitimerat yrke.

 

 

 

Läs mer

SAMARBETE I NORDEN – Nordisk nätverksträff i Helsingfors

Den årliga nätverksträffen för Nordisk medicinsk laboratoriegruppe (NML) hölls i Helsingfors i mars. Kliniskt verksamma universitetslärare samt ”personalized medicine” var några av frågorna som representanterna från de nordiska länderna diskuterade.

 

BRIST PÅ KLINISKT VERKSAMMA UNIVERSITETSLÄRARE I NORGE

I Norge ges bioingenjörsprogrammet på sju universitet och vice ordförandenlyfte frågan om de ökade pensionsavgångarna och den eventuella påverkan som de kan ha på antalet kliniskt verksamma biomedicinska analytiker som lärare på programmen. Det kan komma att ställas ökade krav på akademisk kompetens för lärare på programmet, vilket skulle kunna leda till att färre yrkesverksamma finns på universiteten. Detta anser man vore olyckligt då man bedömer att det optimala vore om majoriteten av lärarna var yrkesverksamma bioingenjörer.

Liknande kartläggning för de biomedicinska analytikerprogrammen i Sverige saknas. Örebro universitet står i begrepp att rekrytera lärare till programmet och detta kanske kan ge en fingervisning om det aktuella läget. Vid Göteborgs universitet tänker man att de nya tjänsterna som överbiomedicinsk analytiker eventuellt kan bidra till att stärka upp avseende disputerade som också är kliniskt verksamma.


BIOMEDICINSKA ANALYTIKER OCH PERSONALIZED MEDICINE

I Danmark har man under en tid arbetat för att biomedicinska analytiker  ska vara involverade i det nationella arbetet för personalized medicine. Personalized medicine innebär en anpassning av sjukvården till den enskilda patienten. Diagnostiska test används för att välja ut den terapi som är mest lämplig och optimal baserad på patientens genetiska profil eller molekylär/cellulär analys. Ett centrum för personalized medicine ska etableras i Köpenhamn och genom strategiskt arbete har man klargjort biomedicinska analytikers roll som bland annat omfattar säkring av kvaliteten på alla analyser som ligger till grund för big data.


ARBETSTIDER

Vårdförbundet har ett nytt kollektivavtal med SKL sedan december 2016 och frågan om arbetstider är mycket intressant även för de andra nordiska länderna. I Danmark har man tagit fram en idé om personlig tidsbank, där man skulle kunna ”sätta in” och ”ta ut” tid eller pengar under hela det yrkesverksamma livet. Där pågår också diskussioner om de betalda lunchrasterna ska kvarstå. Lunchrasterna motsvarar i dag 2,5 timmar per vecka eller sju procent av veckoarbetstiden.

 

På NML- mötet deltog representanter från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige. IBL och Vårdförbundet bildar tillsammans Internationella kommittén som representerar Sveriges biomedicinska analytiker i internationella sammanhang. På NML-mötet deltog IBL:s ordförande Agneta Colliander och Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Den årliga nätverksträffen för Nordisk medicinsk laboratoriegruppe (NML) hölls i Helsingfors i mars. Kliniskt verksamma universitetslärare samt ”personalized medicine” var några av frågorna som representanterna från de nordiska länderna diskuterade.

 

BRIST PÅ KLINISKT VERKSAMMA UNIVERSITETSLÄRARE I NORGE

I Norge ges bioingenjörsprogrammet på sju universitet och vice ordförandenlyfte frågan om de ökade pensionsavgångarna och den eventuella påverkan som de kan ha på antalet kliniskt verksamma biomedicinska analytiker som lärare på programmen. Det kan komma att ställas ökade krav på akademisk kompetens för lärare på programmet, vilket skulle kunna leda till att färre yrkesverksamma finns på universiteten. Detta anser man vore olyckligt då man bedömer att det optimala vore om majoriteten av lärarna var yrkesverksamma bioingenjörer.

Liknande kartläggning för de biomedicinska analytikerprogrammen i Sverige saknas. Örebro universitet står i begrepp att rekrytera lärare till programmet och detta kanske kan ge en fingervisning om det aktuella läget. Vid Göteborgs universitet tänker man att de nya tjänsterna som överbiomedicinsk analytiker eventuellt kan bidra till att stärka upp avseende disputerade som också är kliniskt verksamma.


BIOMEDICINSKA ANALYTIKER OCH PERSONALIZED MEDICINE

I Danmark har man under en tid arbetat för att biomedicinska analytiker  ska vara involverade i det nationella arbetet för personalized medicine. Personalized medicine innebär en anpassning av sjukvården till den enskilda patienten. Diagnostiska test används för att välja ut den terapi som är mest lämplig och optimal baserad på patientens genetiska profil eller molekylär/cellulär analys. Ett centrum för personalized medicine ska etableras i Köpenhamn och genom strategiskt arbete har man klargjort biomedicinska analytikers roll som bland annat omfattar säkring av kvaliteten på alla analyser som ligger till grund för big data.


ARBETSTIDER

Vårdförbundet har ett nytt kollektivavtal med SKL sedan december 2016 och frågan om arbetstider är mycket intressant även för de andra nordiska länderna. I Danmark har man tagit fram en idé om personlig tidsbank, där man skulle kunna ”sätta in” och ”ta ut” tid eller pengar under hela det yrkesverksamma livet. Där pågår också diskussioner om de betalda lunchrasterna ska kvarstå. Lunchrasterna motsvarar i dag 2,5 timmar per vecka eller sju procent av veckoarbetstiden.

 

På NML- mötet deltog representanter från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige. IBL och Vårdförbundet bildar tillsammans Internationella kommittén som representerar Sveriges biomedicinska analytiker i internationella sammanhang. På NML-mötet deltog IBL:s ordförande Agneta Colliander och Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Läs mer

Vi summerar det gångna året

Under året som gick har vi bland annat hunnit arbeta fram en kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker, arrangera Ledarforum och tolv olika kurser. Här tar vi en närmare titt på IBL:s arbete under 2016.

 

Kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker

IBL har arbetat fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker som bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå. Dokumentet tydliggör yrkesgruppens kompetens och krav på yrkeskunnande. Eftersom frågan om vem som gör vad på laboratoriet har blivit alltmer aktuell fyller kompetensbeskrivningen det behov av en samlad och översiktlig beskrivning av biomedicinska analytikers specifika kunskaper. Beskrivningen ska både kunna användas som stöd inom professionen och fungera som vägledning för arbetsgivare och lärosäten.

 

Diagnostikforum och Ledarforum

För fjärde gången arrangerade IBL Diagnostikforum, den nationella mötesplatsen för
biomedicinska analytiker. Programmet innehöll block inom de flesta discipliner,nätverksträffar och workshops. I samband  med årets Diagnostikforum arrangerade vi för första gången också Ledarforum, där chefer och ledare inom laboratoriemedicin diskuterade kompetensförsörjning och biomedicinska analytikers roll i framtiden tillsammans med utbildningsansvariga från universitet och högskolor samt representanter från fackföreningar.

 

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker

IBL och Vårdförbundet har efter två års intensivt påverkansarbete skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där vi föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Att inrätta en specialistutbildning är avgörande för att möta den snabba utvecklingen inom vården, men också viktigt för framtidens kompetensförsörjning.

 

Tolv kurser inom olika discipliner

IBL har arrangerat totalt tolv kurser för biomedicinska analytiker inom olika discipliner
under 2016. Målet är att erbjuda ett brett utbud av kurser och bidra till kompetensutveckling hos yrkesverksamma biomedicinska analytiker. Planeringen av årets kurser är redan i full gång – du hittar vårens kurser här.
Har du önskemål om kurser? Välkommen att höra av dig till kansli@ibl-inst.se.

 

 

Etikluncher

Under 2016 sponsrade IBL fem etikluncher där våra medlemmar fick möjlighet att öva sig i
etisk reflektion tillsammans med sina kollegor. Medlemmarna som tidigare har deltagit i etikworkshops fick chansen att bjuda sina kollegor på lunch och diskutera etik med hjälp av det etiska material som IBL och Vårdförbundet tagit fram tillsammans. Etikluncherna är ett sätt att fortsätta att uppmuntra till etisk diskussion på arbetsplatserna.

 

 

Klinisk fysiologi –  en ny sektion inom IBL

Under Diagnostikforum i Örebro bildades officiellt en ny sektion inom IBL: Klinisk fysiologi.
Sektionens styrelse kommer att arbeta med att utveckla och stärka ämnesområdet, där även nuklearmedicin och neurofysiologi ingår. Sektionen kommer också att arbeta med kompetensutveckling genom att bland annat anordna kurser för biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi.
Sektion för klinisk fysiologi

 

Ny webbplats 

IBL har fått en ny webbplats där du kan anmäla dig till våra kurser, läsa om IBL:s arbete, söka stipendier med mera. Sektioner och nätverk har fått egna undersidor för att du snabbt ska hitta information om just dina intresseområden. På webben hittar du även föreläsarpresentationer från IBL:s kurser. Hemsidan fungerar lika väl oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator.

 

 

Under året som gick har vi bland annat hunnit arbeta fram en kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker, arrangera Ledarforum och tolv olika kurser. Här tar vi en närmare titt på IBL:s arbete under 2016.

 

Kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker

IBL har arbetat fram dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker som bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå. Dokumentet tydliggör yrkesgruppens kompetens och krav på yrkeskunnande. Eftersom frågan om vem som gör vad på laboratoriet har blivit alltmer aktuell fyller kompetensbeskrivningen det behov av en samlad och översiktlig beskrivning av biomedicinska analytikers specifika kunskaper. Beskrivningen ska både kunna användas som stöd inom professionen och fungera som vägledning för arbetsgivare och lärosäten.

 

Diagnostikforum och Ledarforum

För fjärde gången arrangerade IBL Diagnostikforum, den nationella mötesplatsen för
biomedicinska analytiker. Programmet innehöll block inom de flesta discipliner,nätverksträffar och workshops. I samband  med årets Diagnostikforum arrangerade vi för första gången också Ledarforum, där chefer och ledare inom laboratoriemedicin diskuterade kompetensförsörjning och biomedicinska analytikers roll i framtiden tillsammans med utbildningsansvariga från universitet och högskolor samt representanter från fackföreningar.

 

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker

IBL och Vårdförbundet har efter två års intensivt påverkansarbete skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där vi föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Att inrätta en specialistutbildning är avgörande för att möta den snabba utvecklingen inom vården, men också viktigt för framtidens kompetensförsörjning.

 

Tolv kurser inom olika discipliner

IBL har arrangerat totalt tolv kurser för biomedicinska analytiker inom olika discipliner
under 2016. Målet är att erbjuda ett brett utbud av kurser och bidra till kompetensutveckling hos yrkesverksamma biomedicinska analytiker. Planeringen av årets kurser är redan i full gång – du hittar vårens kurser här.
Har du önskemål om kurser? Välkommen att höra av dig till kansli@ibl-inst.se.

 

 

Etikluncher

Under 2016 sponsrade IBL fem etikluncher där våra medlemmar fick möjlighet att öva sig i
etisk reflektion tillsammans med sina kollegor. Medlemmarna som tidigare har deltagit i etikworkshops fick chansen att bjuda sina kollegor på lunch och diskutera etik med hjälp av det etiska material som IBL och Vårdförbundet tagit fram tillsammans. Etikluncherna är ett sätt att fortsätta att uppmuntra till etisk diskussion på arbetsplatserna.

 

 

Klinisk fysiologi –  en ny sektion inom IBL

Under Diagnostikforum i Örebro bildades officiellt en ny sektion inom IBL: Klinisk fysiologi.
Sektionens styrelse kommer att arbeta med att utveckla och stärka ämnesområdet, där även nuklearmedicin och neurofysiologi ingår. Sektionen kommer också att arbeta med kompetensutveckling genom att bland annat anordna kurser för biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi.
Sektion för klinisk fysiologi

 

Ny webbplats 

IBL har fått en ny webbplats där du kan anmäla dig till våra kurser, läsa om IBL:s arbete, söka stipendier med mera. Sektioner och nätverk har fått egna undersidor för att du snabbt ska hitta information om just dina intresseområden. På webben hittar du även föreläsarpresentationer från IBL:s kurser. Hemsidan fungerar lika väl oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator.

 

 

Läs mer

IBL:s årsmöte

IBL:s årsmöte kommer att hållas den 4 maj i Stockholm. I samband med årsmötet kommer IBL att anordna en kvalitetsdag för sina medlemmar. Dagen kommer att bestå av föreläsningar inom kvalité, patientsäkerhet, personcentrerad vård och etik. Mer information om programmet och anmälan till Kvalitetsdagen hittar du på:
ibl-inst.se/kurser-och-konferenser/kommande-kurser/

Årsmötesanmälan görs per e-post: kansli@ibl-inst.se eller via 08-24 01 30.

 

Årsmöteshandlingar

Föredragningslista IBL.s årsmöte

Årsredovisning_IBL_2016

Revisionsberättelse_2016

Verksamhetsberättelse_2016

Budget 2017

IBL:s stadgar

Förslag nya stadgar 160426

Föreslagna ändringar i IBL_stadgar_2016

SKKT
Stadgar_SKKT_ändringsförslag 170504

Verksamhetsberättelse SKKT 2016

Sektion Klinisk Fysiologi

Stadgar Sektion Klinisk Fysiologi inom IBL

Verksamhetsberättelse sektion klinisk fysiologi 2016

Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer även att vara tillgängliga vid årsmötet.

Varmt välkomna till IBL:s 22:a årsmöte!

IBL:s årsmöte kommer att hållas den 4 maj i Stockholm. I samband med årsmötet kommer IBL att anordna en kvalitetsdag för sina medlemmar. Dagen kommer att bestå av föreläsningar inom kvalité, patientsäkerhet, personcentrerad vård och etik. Mer information om programmet och anmälan till Kvalitetsdagen hittar du på:
ibl-inst.se/kurser-och-konferenser/kommande-kurser/

Årsmötesanmälan görs per e-post: kansli@ibl-inst.se eller via 08-24 01 30.

 

Årsmöteshandlingar

Föredragningslista IBL.s årsmöte

Årsredovisning_IBL_2016

Revisionsberättelse_2016

Verksamhetsberättelse_2016

Budget 2017

IBL:s stadgar

Förslag nya stadgar 160426

Föreslagna ändringar i IBL_stadgar_2016

SKKT
Stadgar_SKKT_ändringsförslag 170504

Verksamhetsberättelse SKKT 2016

Sektion Klinisk Fysiologi

Stadgar Sektion Klinisk Fysiologi inom IBL

Verksamhetsberättelse sektion klinisk fysiologi 2016

Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer även att vara tillgängliga vid årsmötet.

Varmt välkomna till IBL:s 22:a årsmöte!

Läs mer

Nominera kandidater till IBL:s styrelse

Som medlem i IBL har du möjlighet att nominera personer för spännande uppdrag i organisationens styrelse.

Du kan nominera en eller flera kollegor, men du kan också nominera dig själv till IBL:s styrelse. Det går även att nominera kandidater till sektionernas (SKKT & Klinisk fysiologi) styrelser och revisorssuppleanter ska också väljas.
Valberedningen ser gärna att de nominerade är personer med olika bakgrund, yrkeserfarenheter och med en ambition att stärka och utveckla vår profession. Styrelseledamöter väljs in på en två års mandatperiod i taget.

Den nominerade skall vara tillfrågad och villig att aktivt medverka i styrelsens arbete.

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag under mars månad och kandidater kommer att väljas in i styrelsen under IBL:s årsmöte som hålls den 4 maj i Stockholm.

Mejla ditt nomineringsförslag senast den 3 februari till valberedningens ordförande, Iréne Sjöström, irene.sjostrom@karolinska.se

Mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar utgår den 4 maj 2017.

IBL:s styrelse:

Agneta Colliander, ordförande

Maysae Gquttineh, vice ordförande

Gabriella Lillsunde-Larsson, ledamot

Jennifer Arnqvist, ledamot

Caroline Dahlström, ledamot

 

Styrelse SKKT: 

Anna-Lena Henriksson, ordförande

Eva Grönvall, ledmot

Maud Andersson, ledamot

Mattias Swartling, ledamot

 

Interimsstyrelse sektion Klinisk fysiologi:  

Andreas Malmgren, ordförande

Anna Dieden, ledamot

Ali Ilami, ledamot

Ulrika Johansson, ledamot

 

Revisorer: 

Jenny Löfgren

Erika Sjöbom

 

Revisor suppleanter:

Kristina Malm Jansson

Roine Hernbrand

 

Valberedningen: 

Irene Sjöström, ordförande

Cecilia Ozolins

Marianne Tynelius

Hanne Warnander

Som medlem i IBL har du möjlighet att nominera personer för spännande uppdrag i organisationens styrelse.

Du kan nominera en eller flera kollegor, men du kan också nominera dig själv till IBL:s styrelse. Det går även att nominera kandidater till sektionernas (SKKT & Klinisk fysiologi) styrelser och revisorssuppleanter ska också väljas.
Valberedningen ser gärna att de nominerade är personer med olika bakgrund, yrkeserfarenheter och med en ambition att stärka och utveckla vår profession. Styrelseledamöter väljs in på en två års mandatperiod i taget.

Den nominerade skall vara tillfrågad och villig att aktivt medverka i styrelsens arbete.

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag under mars månad och kandidater kommer att väljas in i styrelsen under IBL:s årsmöte som hålls den 4 maj i Stockholm.

Mejla ditt nomineringsförslag senast den 3 februari till valberedningens ordförande, Iréne Sjöström, irene.sjostrom@karolinska.se

Mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar utgår den 4 maj 2017.

IBL:s styrelse:

Agneta Colliander, ordförande

Maysae Gquttineh, vice ordförande

Gabriella Lillsunde-Larsson, ledamot

Jennifer Arnqvist, ledamot

Caroline Dahlström, ledamot

 

Styrelse SKKT: 

Anna-Lena Henriksson, ordförande

Eva Grönvall, ledmot

Maud Andersson, ledamot

Mattias Swartling, ledamot

 

Interimsstyrelse sektion Klinisk fysiologi:  

Andreas Malmgren, ordförande

Anna Dieden, ledamot

Ali Ilami, ledamot

Ulrika Johansson, ledamot

 

Revisorer: 

Jenny Löfgren

Erika Sjöbom

 

Revisor suppleanter:

Kristina Malm Jansson

Roine Hernbrand

 

Valberedningen: 

Irene Sjöström, ordförande

Cecilia Ozolins

Marianne Tynelius

Hanne Warnander

Läs mer