Vinnare av IBL:s fototävling

IBL:s styrelse har utsett vinnarna av fototävlingen:
Biomedicinsk analytiker = säkert provsvar
Stort grattis till Sophia Godau, Linda Tillmar och Pernilla Olsson. Priset är fritt deltagande på Diagnostikforum 28-29 september i Örebro!

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 16.22.1412990874_1690157354584746_8743726294134969076_nSkärmavbild 2016-08-23 kl. 16.24.19

IBL:s styrelse har utsett vinnarna av fototävlingen:
Biomedicinsk analytiker = säkert provsvar
Stort grattis till Sophia Godau, Linda Tillmar och Pernilla Olsson. Priset är fritt deltagande på Diagnostikforum 28-29 september i Örebro!

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 16.22.1412990874_1690157354584746_8743726294134969076_nSkärmavbild 2016-08-23 kl. 16.24.19

Läs mer

Biomedicinsk analytikerstudent och internationellt intresserad?

Första pristagarna av Martin Nicholson Award från 2015 tillsammans med EPBS:s president Marie Culliton. Postertävlingen är en av aktiviteterna du kan välja att delta vid.
Första pristagarna av Martin Nicholson Award från 2015 tillsammans med EPBS:s president Marie Culliton. Postertävlingen är en av aktiviteterna du kan välja att delta vid.

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om att representera Sverige vid EPBS:s Studentforum i Aten, Grekland, 6-8 oktober 2016.

Du kommer att delta vid EPBS:s konferens om Continuous Professional Development 6 oktober och sedan studentforumet och det övriga programmet som planeras för studenterna 7-8 oktober. Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 5-9 oktober.

Det du behöver göra för att anmäla ditt intresse att delta är att maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Jasenka Dobric på IBL (jasenka.dobric@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort motivering till varför just du ska bli utsedd att vara studentrepresentant och hur du tänker dig att dela med dig av din erfarenhet efter kongressen.

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa, boende och måltider i samband med mötet. Om du vill kommer du att kunna resa tillsammans med andra till Aten.

Deadline för din ansökan är 13 juni. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 17 juni.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se

Gilla EPBS Student Forum Facebooksida och EPBS ordinarie sida, så håller du dig uppdaterad om vad som sker!

 

Första pristagarna av Martin Nicholson Award från 2015 tillsammans med EPBS:s president Marie Culliton. Postertävlingen är en av aktiviteterna du kan välja att delta vid.
Första pristagarna av Martin Nicholson Award från 2015 tillsammans med EPBS:s president Marie Culliton. Postertävlingen är en av aktiviteterna du kan välja att delta vid.

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om att representera Sverige vid EPBS:s Studentforum i Aten, Grekland, 6-8 oktober 2016.

Du kommer att delta vid EPBS:s konferens om Continuous Professional Development 6 oktober och sedan studentforumet och det övriga programmet som planeras för studenterna 7-8 oktober. Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 5-9 oktober.

Det du behöver göra för att anmäla ditt intresse att delta är att maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Jasenka Dobric på IBL (jasenka.dobric@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort motivering till varför just du ska bli utsedd att vara studentrepresentant och hur du tänker dig att dela med dig av din erfarenhet efter kongressen.

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa, boende och måltider i samband med mötet. Om du vill kommer du att kunna resa tillsammans med andra till Aten.

Deadline för din ansökan är 13 juni. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 17 juni.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se

Gilla EPBS Student Forum Facebooksida och EPBS ordinarie sida, så håller du dig uppdaterad om vad som sker!

 

Läs mer

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker

I slutet av 2015 anordnade IBL tillsammans med Vårdförbundet och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor ”Novemberkonferens” med temat: specialistutbildning för
biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Målgruppen var bland annat chefer inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi samt representanter för biomedicinska analytikerprogrammen från landets universitet och högskolor.

– Vi behöver nationell samsyn i frågan om behovet av specialistutbildning för biomedicinska analytiker som är en viktig del när det gäller vårdens kompetensförsörjning. Specialistutbildningen är också viktig ur flera andra aspekter, som karriärväg, löneutveckling
och att göra yrket mer attraktivt, säger Anne Berndt, leg. biomedicinsk analytiker och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Under den två dagar långa konferensen fick deltagarna lyssna på hur man har arbetat med frågan i Norge samt på goda exempel från verksamheter som på olika sätt har tillvaratagit yrkesgruppernas specialkompetens. Deltagarna fick även chans att diskutera definitionen av en specialist och arbetsuppgifter kopplade till en specialistbefattning.

 

Hur går vi vidare?

Arbetet med specialistutbildning för yrkesgruppen har legat högt på IBL:s och Vårdförbundets
agenda i två års tid men det har också varit viktigt att involvera verksamheter för att kunna formulera både nuvarande och framtida kompetensbehov samt lärosäten.

– Lärosäten var tydliga med att vi inte bör avvika för mycket från strukturen som specialistutbildningar för sjuksköterskor har, något vi alla är överens om. Där har vi ett gott exempel att följa, säger Anne Berndt.

Nästa steg handlar om att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att inrätta en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Vårdförbundet och IBL räknar med att ha ramarna klara under våren.

– Det handlar om att skapa tryck i frågan, både hos vårdens verksamheter och universitetsvärlden och inte minst hos våra medlemmar, säger Anne Berndt.

I slutet av 2015 anordnade IBL tillsammans med Vårdförbundet och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor ”Novemberkonferens” med temat: specialistutbildning för
biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Målgruppen var bland annat chefer inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi samt representanter för biomedicinska analytikerprogrammen från landets universitet och högskolor.

– Vi behöver nationell samsyn i frågan om behovet av specialistutbildning för biomedicinska analytiker som är en viktig del när det gäller vårdens kompetensförsörjning. Specialistutbildningen är också viktig ur flera andra aspekter, som karriärväg, löneutveckling
och att göra yrket mer attraktivt, säger Anne Berndt, leg. biomedicinsk analytiker och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Under den två dagar långa konferensen fick deltagarna lyssna på hur man har arbetat med frågan i Norge samt på goda exempel från verksamheter som på olika sätt har tillvaratagit yrkesgruppernas specialkompetens. Deltagarna fick även chans att diskutera definitionen av en specialist och arbetsuppgifter kopplade till en specialistbefattning.

 

Hur går vi vidare?

Arbetet med specialistutbildning för yrkesgruppen har legat högt på IBL:s och Vårdförbundets
agenda i två års tid men det har också varit viktigt att involvera verksamheter för att kunna formulera både nuvarande och framtida kompetensbehov samt lärosäten.

– Lärosäten var tydliga med att vi inte bör avvika för mycket från strukturen som specialistutbildningar för sjuksköterskor har, något vi alla är överens om. Där har vi ett gott exempel att följa, säger Anne Berndt.

Nästa steg handlar om att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att inrätta en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Vårdförbundet och IBL räknar med att ha ramarna klara under våren.

– Det handlar om att skapa tryck i frågan, både hos vårdens verksamheter och universitetsvärlden och inte minst hos våra medlemmar, säger Anne Berndt.

Läs mer

Lyckad kampanj med lunchkasse

Vi på IBL vill sätta landets biomedicinska analytiker i fokus och stärka yrkesidentiteten.

Därför har vi delat ut en julklapp till våra medlemmar som IBL hoppas ska komma till användning.
Vad kan vara bättre att ha med sig till jobbet än en lunchkasse som uppmärksammar vår profession?
#sverigesviktigastejobb

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har markandsfört bland annat biomedicinska analytiker som ett av Sveriges viktigaste jobb i sin kampanj #sverigesviktigastejobb.

Har du inte fått IBL:s lunchkasse? Kontakta oss på: kansli@ibl-inst.se 

Vi på IBL vill sätta landets biomedicinska analytiker i fokus och stärka yrkesidentiteten.

Därför har vi delat ut en julklapp till våra medlemmar som IBL hoppas ska komma till användning.
Vad kan vara bättre att ha med sig till jobbet än en lunchkasse som uppmärksammar vår profession?
#sverigesviktigastejobb

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har markandsfört bland annat biomedicinska analytiker som ett av Sveriges viktigaste jobb i sin kampanj #sverigesviktigastejobb.

Har du inte fått IBL:s lunchkasse? Kontakta oss på: kansli@ibl-inst.se 

Läs mer

IBL finns på Facebook

På IBL:s officiella sida på Facebook- IBL- Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap – kan du följa organisationens aktiviteter, få information om våra kurser, stipendier, tidningen Laboratoriet och mycket mer. Du kan även kontakta oss via Facebook. Glöm inte att gå in på sidan och gilla den.

På IBL:s officiella sida på Facebook- IBL- Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap – kan du följa organisationens aktiviteter, få information om våra kurser, stipendier, tidningen Laboratoriet och mycket mer. Du kan även kontakta oss via Facebook. Glöm inte att gå in på sidan och gilla den.

Läs mer

DIAGNOSTIKFORUM I ÖREBRO HÖSTEN 2016
 BOKA 27-29 SEPTEMBER REDAN NU

Den nationella mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker, Diagnostikforum, kommer att hållas i Örebro den 27- 29 september. Åren 2012-2014 har konferensen arrangerats i Jönköping och lockat runt 400 deltagare vid varje tillfälle.

Planeringsarbetet pågår för fullt och deltagare, föreläsare och utställare har ett spännande program att se fram emot med plenarföreläsningar, parallella sessioner och workshops.

Redan nu kan vi berätta att programmet kommer att innehålla block för molekylärbiologi, klinisk fysiologi, veterinärmedicin och etik.

Dagen innan Diagnostikforum går av stapeln, den 26 september, kommer flera nätverksträffar att hållas, bland annat för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsutbildning samt biomedicinska analytiker som arbetar inom djursjukvården.

Biomedicinska analytiker som önskar presentera sina forskningsarbeten, avhandlingar, examensarbeten, utvecklingsarbeten, kvalitetsarbeten eller liknande är välkomna att delta med en vetenskaplig poster eller muntlig presentation. Mer information hittar du på www.diagnotikforum.se
Boka den 27-29 september redan nu och hoppas att vi ses i Örebro!

Den nationella mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker, Diagnostikforum, kommer att hållas i Örebro den 27- 29 september. Åren 2012-2014 har konferensen arrangerats i Jönköping och lockat runt 400 deltagare vid varje tillfälle.

Planeringsarbetet pågår för fullt och deltagare, föreläsare och utställare har ett spännande program att se fram emot med plenarföreläsningar, parallella sessioner och workshops.

Redan nu kan vi berätta att programmet kommer att innehålla block för molekylärbiologi, klinisk fysiologi, veterinärmedicin och etik.

Dagen innan Diagnostikforum går av stapeln, den 26 september, kommer flera nätverksträffar att hållas, bland annat för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsutbildning samt biomedicinska analytiker som arbetar inom djursjukvården.

Biomedicinska analytiker som önskar presentera sina forskningsarbeten, avhandlingar, examensarbeten, utvecklingsarbeten, kvalitetsarbeten eller liknande är välkomna att delta med en vetenskaplig poster eller muntlig presentation. Mer information hittar du på www.diagnotikforum.se
Boka den 27-29 september redan nu och hoppas att vi ses i Örebro!

Läs mer

Kompetensbeskrivning för biomedicinsk analytiker

IBL har under ett antal år arbetat med att ta fram en kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker och förra året återupptogs arbetet av IBL:s Vetenskapliga råd.

Dokumentet är nu ute på remiss och synpunkter ska inhämtas från lärosäten, klinisk verksamhet och fackliga organisationer. Biomedicinska analytiker ges möjlighet att lämna synpunkter via föreningens hemsida. Förslaget till kompetensbeskrivning kommer även att diskuteras på utbildningsnätverkets årliga konferens. Slutligen kommer arbetet att presenteras på Diagnostikforum 2016 för att därefter fastställas.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra yrkesgruppens professionella kunnande och roll inom olika verksamhetsområden. I dagsläget finns det ett behov av samlad, översiktlig beskrivning av vilken kompetens den biomedicinska analytikern bör ha för att arbeta inom professionen.

Använd mallen nedan för att skicka in dina synpunkter till kansli@ibl-inst.se

Kompetensbeskrivning biomedicinska analytiker

Svarsblankett_remiss_kompetensbeskrivning

IBL har under ett antal år arbetat med att ta fram en kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker och förra året återupptogs arbetet av IBL:s Vetenskapliga råd.

Dokumentet är nu ute på remiss och synpunkter ska inhämtas från lärosäten, klinisk verksamhet och fackliga organisationer. Biomedicinska analytiker ges möjlighet att lämna synpunkter via föreningens hemsida. Förslaget till kompetensbeskrivning kommer även att diskuteras på utbildningsnätverkets årliga konferens. Slutligen kommer arbetet att presenteras på Diagnostikforum 2016 för att därefter fastställas.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra yrkesgruppens professionella kunnande och roll inom olika verksamhetsområden. I dagsläget finns det ett behov av samlad, översiktlig beskrivning av vilken kompetens den biomedicinska analytikern bör ha för att arbeta inom professionen.

Använd mallen nedan för att skicka in dina synpunkter till kansli@ibl-inst.se

Kompetensbeskrivning biomedicinska analytiker

Svarsblankett_remiss_kompetensbeskrivning

Läs mer