Ett steg närmare specialistutbildning för biomedicinska analytiker

De två senast åren har IBL och Vårdförbundet intensivt drivit påverkansarbetet för att specialistutbildning på avancerad nivå ska inrättas för yrkesgruppen. Förra veckan skickade organisationerna en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där man föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

Förslaget bygger på det nationellt uttalade behovet av specialistutbildade biomedicinska analytiker inom vården. Bakom det gemensamma förslaget står även samtliga lärosäten i Sverige som utbildar biomedicinska analytiker.

-Äntligen har vi kommit så långt och nu ser vi fram emot ett möte med representanter från Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där vi kan fortsätta diskutera en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker, säger Agneta Colliander, IBL:s ordförande.

Inrättandet av specialistutbildningen är avgörande för att man ska kunna möta den snabba utvecklingen inom vården som ställer krav på utbildning och kompetens, men det är också viktig för framtidens kompetensförsörjning.

-Unga människor i dag vill se en möjlig karriärutveckling inom yrket de väljer och där är specialistutbildningen en viktig pusselbit, förklarar Colliander.

Tanken är att specialistutbildningen ska ha en tydlig klinisk förankring i ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Den ska regleras i högskoleförordningen och leda till en skyddad specialistbeteckning. Lärosäten kommer att samarbeta för att kunna erbjuda studenterna möjlighet till individuell specialisering och samtidigt utnyttja specialkompetens inom olika områden.

De två senast åren har IBL och Vårdförbundet intensivt drivit påverkansarbetet för att specialistutbildning på avancerad nivå ska inrättas för yrkesgruppen. Förra veckan skickade organisationerna en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där man föreslår en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

Förslaget bygger på det nationellt uttalade behovet av specialistutbildade biomedicinska analytiker inom vården. Bakom det gemensamma förslaget står även samtliga lärosäten i Sverige som utbildar biomedicinska analytiker.

-Äntligen har vi kommit så långt och nu ser vi fram emot ett möte med representanter från Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet där vi kan fortsätta diskutera en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker, säger Agneta Colliander, IBL:s ordförande.

Inrättandet av specialistutbildningen är avgörande för att man ska kunna möta den snabba utvecklingen inom vården som ställer krav på utbildning och kompetens, men det är också viktig för framtidens kompetensförsörjning.

-Unga människor i dag vill se en möjlig karriärutveckling inom yrket de väljer och där är specialistutbildningen en viktig pusselbit, förklarar Colliander.

Tanken är att specialistutbildningen ska ha en tydlig klinisk förankring i ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Den ska regleras i högskoleförordningen och leda till en skyddad specialistbeteckning. Lärosäten kommer att samarbeta för att kunna erbjuda studenterna möjlighet till individuell specialisering och samtidigt utnyttja specialkompetens inom olika områden.

Av: Jasenka Dobric, jasenka.dobric@ibl-inst.se

Läs mer

Kompetensbeskrivning för biomedicinsk analytiker klar

Beautiful young girl doing research in laboratoryI dag när frågan om vem som gör vad på laboratoriet har blivit allt mer aktuell finns det ett behov av en samlad och översiktlig beskrivning av biomedicinska analytikers specifika kunskaper.

IBL har arbetat fram ”Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker” som tydliggör yrkesgruppens kompetens och krav på yrkeskunnande. Den ska kunna användas som stöd inom professionen och även fungera som vägledning för arbetsgivare och lärosäten.

Dokumentet innehåller bland annat beskrivningar av kunskap och kompetensområden från grund- till forskarnivå nivå och kan även utgöra stöd vid kompetensutveckling av biomedicinska analytiker. Vidare ska det bidra till att säkerställa kompetens för en god och säker vård, samt att öka både hälso- och sjukvårdens och samhällets förståelse för professionens betydelse.

Kompetensbeskrivningen har tagits fram av styrelserepresentanter samt representanter från IBL:s vetenskapliga råd och bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå.

Ladda ner Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker

Beautiful young girl doing research in laboratoryI dag när frågan om vem som gör vad på laboratoriet har blivit allt mer aktuell finns det ett behov av en samlad och översiktlig beskrivning av biomedicinska analytikers specifika kunskaper.

IBL har arbetat fram ”Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker” som tydliggör yrkesgruppens kompetens och krav på yrkeskunnande. Den ska kunna användas som stöd inom professionen och även fungera som vägledning för arbetsgivare och lärosäten.

Dokumentet innehåller bland annat beskrivningar av kunskap och kompetensområden från grund- till forskarnivå nivå och kan även utgöra stöd vid kompetensutveckling av biomedicinska analytiker. Vidare ska det bidra till att säkerställa kompetens för en god och säker vård, samt att öka både hälso- och sjukvårdens och samhällets förståelse för professionens betydelse.

Kompetensbeskrivningen har tagits fram av styrelserepresentanter samt representanter från IBL:s vetenskapliga råd och bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå.

Ladda ner Kompetensbeskrivning för legitimerad biomedicinsk analytiker

Läs mer

Vinnare av IBL:s fototävling

IBL:s styrelse har utsett vinnarna av fototävlingen:
Biomedicinsk analytiker = säkert provsvar
Stort grattis till Sophia Godau, Linda Tillmar och Pernilla Olsson. Priset är fritt deltagande på Diagnostikforum 28-29 september i Örebro!

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 16.22.1412990874_1690157354584746_8743726294134969076_nSkärmavbild 2016-08-23 kl. 16.24.19

IBL:s styrelse har utsett vinnarna av fototävlingen:
Biomedicinsk analytiker = säkert provsvar
Stort grattis till Sophia Godau, Linda Tillmar och Pernilla Olsson. Priset är fritt deltagande på Diagnostikforum 28-29 september i Örebro!

Skärmavbild 2016-08-23 kl. 16.22.1412990874_1690157354584746_8743726294134969076_nSkärmavbild 2016-08-23 kl. 16.24.19

Läs mer

Uppsatstävling för biomedicinska analytikerstudenter

För att uppmärksamma våra duktiga biomedicinska analytikerstudenter vill IBL:s Vetenskapliga råd utlysa en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker kan sända in ett tävlingsbidrag till IBL, såklart i samråd med författaren. Vetenskapliga rådet kommer att utse en vinnare – bästa kandidatuppsats 2016. Samtliga bidrag publiceras på IBL:s hemsida i den form de skickas in, och studenten som skrivit den vinnande uppsatsen vinner ett års medlemskap i IBL, ett presentkort på Akademibokhandeln värt 1 000 kr och en IBL-goodiebag!
Sista dagen för att skicka in tävlande bidrag är 1 juli 2016. Vinnande bidrag kommer att presenteras på IBL:s hemsida och i Laboratoriet under hösten 2016. IBL:s vetenskapliga råds beslut om bästa kandidatuppsats går inte att överklaga.
Bidragen skickas in till kansli@ibl-inst.se

För att uppmärksamma våra duktiga biomedicinska analytikerstudenter vill IBL:s Vetenskapliga råd utlysa en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker kan sända in ett tävlingsbidrag till IBL, såklart i samråd med författaren. Vetenskapliga rådet kommer att utse en vinnare – bästa kandidatuppsats 2016. Samtliga bidrag publiceras på IBL:s hemsida i den form de skickas in, och studenten som skrivit den vinnande uppsatsen vinner ett års medlemskap i IBL, ett presentkort på Akademibokhandeln värt 1 000 kr och en IBL-goodiebag!
Sista dagen för att skicka in tävlande bidrag är 1 juli 2016. Vinnande bidrag kommer att presenteras på IBL:s hemsida och i Laboratoriet under hösten 2016. IBL:s vetenskapliga råds beslut om bästa kandidatuppsats går inte att överklaga.
Bidragen skickas in till kansli@ibl-inst.se

Läs mer

Biomedicinsk analytikerstudent och internationellt intresserad?

Första pristagarna av Martin Nicholson Award från 2015 tillsammans med EPBS:s president Marie Culliton. Postertävlingen är en av aktiviteterna du kan välja att delta vid.
Första pristagarna av Martin Nicholson Award från 2015 tillsammans med EPBS:s president Marie Culliton. Postertävlingen är en av aktiviteterna du kan välja att delta vid.

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om att representera Sverige vid EPBS:s Studentforum i Aten, Grekland, 6-8 oktober 2016.

Du kommer att delta vid EPBS:s konferens om Continuous Professional Development 6 oktober och sedan studentforumet och det övriga programmet som planeras för studenterna 7-8 oktober. Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 5-9 oktober.

Det du behöver göra för att anmäla ditt intresse att delta är att maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Jasenka Dobric på IBL (jasenka.dobric@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort motivering till varför just du ska bli utsedd att vara studentrepresentant och hur du tänker dig att dela med dig av din erfarenhet efter kongressen.

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa, boende och måltider i samband med mötet. Om du vill kommer du att kunna resa tillsammans med andra till Aten.

Deadline för din ansökan är 13 juni. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 17 juni.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se

Gilla EPBS Student Forum Facebooksida och EPBS ordinarie sida, så håller du dig uppdaterad om vad som sker!

 

Första pristagarna av Martin Nicholson Award från 2015 tillsammans med EPBS:s president Marie Culliton. Postertävlingen är en av aktiviteterna du kan välja att delta vid.
Första pristagarna av Martin Nicholson Award från 2015 tillsammans med EPBS:s president Marie Culliton. Postertävlingen är en av aktiviteterna du kan välja att delta vid.

Du som är biomedicinsk analytikerstudent och medlem i både Vårdförbundet och IBL, har nu en möjlighet att ansöka om att representera Sverige vid EPBS:s Studentforum i Aten, Grekland, 6-8 oktober 2016.

Du kommer att delta vid EPBS:s konferens om Continuous Professional Development 6 oktober och sedan studentforumet och det övriga programmet som planeras för studenterna 7-8 oktober. Inklusive resdagar behöver du ta ledigt 5-9 oktober.

Det du behöver göra för att anmäla ditt intresse att delta är att maila Anne Berndt (anne.berndt@vardforbundet.se) eller Jasenka Dobric på IBL (jasenka.dobric@ibl-inst.se) och förutom namn, personnummer och kontaktinfo skriva en kort motivering till varför just du ska bli utsedd att vara studentrepresentant och hur du tänker dig att dela med dig av din erfarenhet efter kongressen.

Vårdförbundet står för dina kostnader, det vill säga kongressavgift, resa, boende och måltider i samband med mötet. Om du vill kommer du att kunna resa tillsammans med andra till Aten.

Deadline för din ansökan är 13 juni. Du kommer att få besked och förväntas bekräfta senast 17 juni.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anne.berndt@vardforbundet.se

Gilla EPBS Student Forum Facebooksida och EPBS ordinarie sida, så håller du dig uppdaterad om vad som sker!

 

Läs mer

IBL söker nya ledamöter till valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening som IBL. Deras uppdrag är att ge förslag på en välsammansatt styrelse vid nästa årsmöte.

Vid årsmötet fick IBL:s styrelse i uppdrag att ta fram två kandidater till valberedningen, utöver de tre som valdes på årsmötet. Vid val av ledamöter ska hänsyn tas till IBL:s  medlemmars olika specialiteter inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi, samt geografisk spridning. För närvarande ingår kandidater från Stockholm och Kalmar, verksamma inom klinisk kemi- och mikrobiologi, i valberedningen.

Uppdraget regleras i stadgarna och valberedningen är inte underställd styrelsen. Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur och arbete.

Är du intresserad av att ingå i IBL:s valberedning eller vill du föreslå en kollega till uppdraget? Mejla oss på kansli@ibl-inst.se

Valberedningen har en central roll i en ideell förening som IBL. Deras uppdrag är att ge förslag på en välsammansatt styrelse vid nästa årsmöte.

Vid årsmötet fick IBL:s styrelse i uppdrag att ta fram två kandidater till valberedningen, utöver de tre som valdes på årsmötet. Vid val av ledamöter ska hänsyn tas till IBL:s  medlemmars olika specialiteter inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi, samt geografisk spridning. För närvarande ingår kandidater från Stockholm och Kalmar, verksamma inom klinisk kemi- och mikrobiologi, i valberedningen.

Uppdraget regleras i stadgarna och valberedningen är inte underställd styrelsen. Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur och arbete.

Är du intresserad av att ingå i IBL:s valberedning eller vill du föreslå en kollega till uppdraget? Mejla oss på kansli@ibl-inst.se

Läs mer

Kompetensbeskrivning för biomedicinsk analytiker

IBL har under ett antal år arbetat med att ta fram en kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker och förra året återupptogs arbetet av IBL:s Vetenskapliga råd.

Dokumentet är nu ute på remiss och synpunkter ska inhämtas från lärosäten, klinisk verksamhet och fackliga organisationer. Biomedicinska analytiker ges möjlighet att lämna synpunkter via föreningens hemsida. Förslaget till kompetensbeskrivning kommer även att diskuteras på utbildningsnätverkets årliga konferens. Slutligen kommer arbetet att presenteras på Diagnostikforum 2016 för att därefter fastställas.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra yrkesgruppens professionella kunnande och roll inom olika verksamhetsområden. I dagsläget finns det ett behov av samlad, översiktlig beskrivning av vilken kompetens den biomedicinska analytikern bör ha för att arbeta inom professionen.

Använd mallen nedan för att skicka in dina synpunkter till kansli@ibl-inst.se

Kompetensbeskrivning biomedicinska analytiker

Svarsblankett_remiss_kompetensbeskrivning

IBL har under ett antal år arbetat med att ta fram en kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker och förra året återupptogs arbetet av IBL:s Vetenskapliga råd.

Dokumentet är nu ute på remiss och synpunkter ska inhämtas från lärosäten, klinisk verksamhet och fackliga organisationer. Biomedicinska analytiker ges möjlighet att lämna synpunkter via föreningens hemsida. Förslaget till kompetensbeskrivning kommer även att diskuteras på utbildningsnätverkets årliga konferens. Slutligen kommer arbetet att presenteras på Diagnostikforum 2016 för att därefter fastställas.

Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra yrkesgruppens professionella kunnande och roll inom olika verksamhetsområden. I dagsläget finns det ett behov av samlad, översiktlig beskrivning av vilken kompetens den biomedicinska analytikern bör ha för att arbeta inom professionen.

Använd mallen nedan för att skicka in dina synpunkter till kansli@ibl-inst.se

Kompetensbeskrivning biomedicinska analytiker

Svarsblankett_remiss_kompetensbeskrivning

Läs mer

DIAGNOSTIKFORUM I ÖREBRO HÖSTEN 2016
 BOKA 27-29 SEPTEMBER REDAN NU

Den nationella mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker, Diagnostikforum, kommer att hållas i Örebro den 27- 29 september. Åren 2012-2014 har konferensen arrangerats i Jönköping och lockat runt 400 deltagare vid varje tillfälle.

Planeringsarbetet pågår för fullt och deltagare, föreläsare och utställare har ett spännande program att se fram emot med plenarföreläsningar, parallella sessioner och workshops.

Redan nu kan vi berätta att programmet kommer att innehålla block för molekylärbiologi, klinisk fysiologi, veterinärmedicin och etik.

Dagen innan Diagnostikforum går av stapeln, den 26 september, kommer flera nätverksträffar att hållas, bland annat för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsutbildning samt biomedicinska analytiker som arbetar inom djursjukvården.

Biomedicinska analytiker som önskar presentera sina forskningsarbeten, avhandlingar, examensarbeten, utvecklingsarbeten, kvalitetsarbeten eller liknande är välkomna att delta med en vetenskaplig poster eller muntlig presentation. Mer information hittar du på www.diagnotikforum.se
Boka den 27-29 september redan nu och hoppas att vi ses i Örebro!

Den nationella mötesplatsen för alla biomedicinska analytiker, Diagnostikforum, kommer att hållas i Örebro den 27- 29 september. Åren 2012-2014 har konferensen arrangerats i Jönköping och lockat runt 400 deltagare vid varje tillfälle.

Planeringsarbetet pågår för fullt och deltagare, föreläsare och utställare har ett spännande program att se fram emot med plenarföreläsningar, parallella sessioner och workshops.

Redan nu kan vi berätta att programmet kommer att innehålla block för molekylärbiologi, klinisk fysiologi, veterinärmedicin och etik.

Dagen innan Diagnostikforum går av stapeln, den 26 september, kommer flera nätverksträffar att hållas, bland annat för biomedicinska analytiker som handleder studenter under verksamhetsutbildning samt biomedicinska analytiker som arbetar inom djursjukvården.

Biomedicinska analytiker som önskar presentera sina forskningsarbeten, avhandlingar, examensarbeten, utvecklingsarbeten, kvalitetsarbeten eller liknande är välkomna att delta med en vetenskaplig poster eller muntlig presentation. Mer information hittar du på www.diagnotikforum.se
Boka den 27-29 september redan nu och hoppas att vi ses i Örebro!

Läs mer

IBL finns på Facebook

På IBL:s officiella sida på Facebook- IBL- Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap – kan du följa organisationens aktiviteter, få information om våra kurser, stipendier, tidningen Laboratoriet och mycket mer. Du kan även kontakta oss via Facebook. Glöm inte att gå in på sidan och gilla den.

På IBL:s officiella sida på Facebook- IBL- Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap – kan du följa organisationens aktiviteter, få information om våra kurser, stipendier, tidningen Laboratoriet och mycket mer. Du kan även kontakta oss via Facebook. Glöm inte att gå in på sidan och gilla den.

Läs mer

Lyckad kampanj med lunchkasse

Vi på IBL vill sätta landets biomedicinska analytiker i fokus och stärka yrkesidentiteten.

Därför har vi delat ut en julklapp till våra medlemmar som IBL hoppas ska komma till användning.
Vad kan vara bättre att ha med sig till jobbet än en lunchkasse som uppmärksammar vår profession?
#sverigesviktigastejobb

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har markandsfört bland annat biomedicinska analytiker som ett av Sveriges viktigaste jobb i sin kampanj #sverigesviktigastejobb.

Har du inte fått IBL:s lunchkasse? Kontakta oss på: kansli@ibl-inst.se 

Vi på IBL vill sätta landets biomedicinska analytiker i fokus och stärka yrkesidentiteten.

Därför har vi delat ut en julklapp till våra medlemmar som IBL hoppas ska komma till användning.
Vad kan vara bättre att ha med sig till jobbet än en lunchkasse som uppmärksammar vår profession?
#sverigesviktigastejobb

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har markandsfört bland annat biomedicinska analytiker som ett av Sveriges viktigaste jobb i sin kampanj #sverigesviktigastejobb.

Har du inte fått IBL:s lunchkasse? Kontakta oss på: kansli@ibl-inst.se 

Läs mer