Stipendier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ger årligen våra medlemmar möjlighet att söka stipendier för valfria kurser eller konferenser inom olika ämnesområden. Utdelning av stipendier sker 2 ggr/år.

Sista ansökningsdatum för stipendier som delas ut hösten 2018 är 28 augusti.

Kriterier
Sökande innehar minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid ansökningstillfället och har ej erhållit stipendium från IBL de senaste två åren. Sökande är yrkesverksam biomedicinsk analytiker.

Ansökan
Ansökan ska innehålla namn, kontaktuppgifter, befattning, arbetsgivare samt meritförteckning. Utförlig presentation av ändamålet, specifikation av kostnader samt eventuell konfirmation på accepterat abstrakt/ presentation. Ange även om sökanden sökt pengar på annat håll och om man erhållit svar eller ej vid tiden för ansökan.

Läs noga igenom ansökningsformuläret och instruktionerna. Ej kompletta ansökningar eller inkorrekt ifyllt formulär medför att ansökan är ogiltig. Vid frågor kontakta kansli@ibl-inst.se

Stipendieansökan

Ansökan ska mejlas till: kansli@ibl-inst.se

Redovisning
En kort skriftlig sammanfattning är önskvärt från den konferens/kongress man besökt för publikation i Laboratoriet eller annan media.

Bedömning och beslut
Sökande innehar minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid ansökningstillfället och har ej erhållit stipendium från IBL de senaste två åren. Resestipendiet beviljas endast till resor som ej påbörjats före ansökningstidens utgång och som används innan ansökningsårets slut. Stipendiekommittén bedömer inkomna ansökningar och rekommenderar stipendiater till IBL:s styrelse som fattar beslut. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

 

Tilldelade stipendier 2017

Amaya Campillay Lagos, leg. biomedicinsk analytiker, Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro, har tilldelats 4 500 SEK  för deltagande vid Mikrobiologiskt vårmöte i Karlskrona, 16-18 maj 2017.

 

Linda Svensson, leg. biomedicinsk analytiker, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har tilldelats 11 000 SEK för deltagande med poster vid 19th International Workshop Campylobacter, Helicobacter and Related Organism (CHRO) i Nantes, Frankrike, 10-14 september, 2017.

 

Annmarie Herlestam Svenssonleg. biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund, har tilldelats 9700 SEK för deltagande med poster vid årets europeiska nuklearmedicinska kongress EANM ’17 i Wien, den 21-25 oktober 2017.