Stipendier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ger årligen våra medlemmar möjlighet att söka stipendier för valfria kurser eller konferenser inom olika ämnesområden. Utdelning av stipendier sker 2 ggr/år.

Sista ansökningsdatum för stipendier som delas ut hösten 2018 var 28 augusti. Ansök om vårens stipendier senast 28 februari 2019.

Kriterier
Sökande innehar minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid ansökningstillfället och har ej erhållit stipendium från IBL de senaste två åren. Sökande är yrkesverksam biomedicinsk analytiker.

Ansökan
Ansökan ska innehålla namn, kontaktuppgifter, befattning, arbetsgivare samt meritförteckning. Utförlig presentation av ändamålet, specifikation av kostnader samt eventuell konfirmation på accepterat abstrakt/ presentation. Ange även om sökanden sökt pengar på annat håll och om man erhållit svar eller ej vid tiden för ansökan.

Läs noga igenom ansökningsformuläret och instruktionerna. Ej kompletta ansökningar eller inkorrekt ifyllt formulär medför att ansökan är ogiltig. Vid frågor kontakta kansli@ibl-inst.se

Stipendieansökan

Ansökan ska mejlas till: kansli@ibl-inst.se

Redovisning
En kort skriftlig sammanfattning är önskvärt från den konferens/kongress man besökt för publikation i Laboratoriet eller annan media.

Bedömning och beslut
Sökande innehar minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid ansökningstillfället och har ej erhållit stipendium från IBL de senaste två åren. Resestipendiet beviljas endast till resor som ej påbörjats före ansökningstidens utgång och som används innan ansökningsårets slut. Stipendiekommittén bedömer inkomna ansökningar och rekommenderar stipendiater till IBL:s styrelse som fattar beslut. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

 

Tilldelade stipendier 2018

Hösten 2018

Cecilia Fridolfsson, leg. biomedicinsk analytiker, har tilldelats 5 000 SEK för kompetensutveckling i form av ett masterprogram för att bidra till utveckling av professionens roll inom sjukvården.

Åsa Hagström, leg. biomedicinsk analytiker, har tilldelats 5 000 SEK. Hon kommer att presentera egen forskning på en av få konferenser inom området Veterinärmedicin.

Våren 2018

Ida Westin, Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk genetik, Västerbottens Läns Landsting, Umeå, har tilldelats 5 000 SEK för deltagande med presentation vid ARVOs konferens 29 april till 3 maj 2018, Honolulu, USA.

Kanar Alkass, Leg. biomedicinsk analytiker, Rättsmedicinalverket, Stockholm, har tilldelats 10 000 SEK för deltagande vid IFBLS världskongress, 22-26 september 2018, Florens, Italien.

Åsa Hellberg, Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund, har tilldelats 5 000 SEK för deltagande vid AABBs möte i Boston, USA 13-16 oktober 2018.