Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården

Vårdförbundet avdelning Örebro skriver i en debattartikel om att bättre villkor för biomedicinska analytiker krävs för en god och säker vård. IBL håller med och vill betona vikten av en reglerad specialistutbildning för yrkesgruppen för att möta den snabba utvecklingen inom vården.

Vi instämmer i artikelförfattarens uppfattning om vikten av rätt kompetens på rätt plats. Vi i IBL, yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker, har under en lång tid arbetat med frågan ”Vem gör vad på labb” för att säkerställa att personal med rätt kompetens som krävs utifrån ett patient- och kvalitetsperspektiv anställs på laboratorierna. Vi kan aldrig acceptera annonser som ”Vi söker biomedicinsk analytiker eller motsvarande”. Har man behov av alternativa kompetenser så ska det skrivas ut vilka det gäller.

Bristen på biomedicinska analytiker hör också ihop med att vi måste väcka intresse hos ungdomar för ett intressant och lärorikt yrke och där det även finns möjlighet till karriärutveckling. I IBL arbetar vi aktivt med att utveckla kunskapsområdet biomedicinsk laboratorievetenskap och för att utveckla och stärka den kunskap och kompetens som finns hos biomedicinska analytiker. Vi anordnar föreläsningar, kurser, konferenser och workshops i samverkan med verksamheterna där deras önskemål och behov tillgodoses.  En viktig fråga för våra medlemmar är att det även ska finnas möjlighet att specialistutbilda sig efter den 3-åriga grundutbildningen, liksom den specialistutbildning som finns för sjuksköteskor inom olika discipliner. En fråga som IBL driver tillsammans med Vårdförbundet, utbildare och arbetsgivare.

Med specialistutbildning kan vi möta den snabba utvecklingen inom vården som ställer krav på utbildning och kompetens men som också är viktig för framtidens kompetensförsörjning då den leder till karriärutveckling inom yrket.

Läs debattartikeln från Vårdförbundet avdelning Örebro

Agneta Colliander, IBL:s ordförande med styrelsen

Läs mer

Ingen samlad uppfattning bland chefer i vården att man kan byta ut biomedicinska analytiker mot en annan yrkeskategori

Som IBLs ordförande blir jag mycket fundersam över innehållet i Naturvetarnas debattartikel angående ”Tillgången till kompetens en ödesfråga för vården” som publicerades i gårdagens nätupplaga av Dagens Medicin. Samma dag som vi under Ledarforum ”Vem gör vad på framtidens laboratorium” diskuterar just denna fråga.

Agneta Colliander, IBL:s ordförande.
Agneta Colliander, IBL:s ordförande.

Det finns inte en samlad uppfattning bland chefer och ledare i vården att man kan byta ut biomedicinska analytiker mot en annan yrkeskategori utan att först se över vilka arbetsuppgifter som ska utföras. En hel del av de biomedicinska analytikernas mer rutinbetonade och mindre kvalificerade arbetsuppgifter kan utföras av andra kompetenser exempelvis undersköterskor utan att äventyra kvalitet och patientsäkerhet. Personer med utbildningar inom de ämnen som Naturvetarna räknar upp kan även de arbeta med en del av de arbetsuppgifter som utförs av biomedicinska analytiker men inte fullt ut ersätta dessa. Vi kan aldrig göra avkall på att vi ska arbeta under vetenskap och beprövad erfarenhet samt på ett kvalitativt och patientsäkert sett. Vi fick under dagen en presentation av bland annat Linköpings kompletteringsutbildning som är direkt anpassad för personer med dessa snarlika utbildningar. Denna utbildning ger efter ett år rätt att söka legitimation hos Socialstyrelsen. Det är den vägen vi ska gå. De mindre sjukhusen klarar inte sin verksamhet om de inte har legitimerade biomedicinska analytiker som kan utföra alla arbetsuppgifter. Man kan möjligtvis klara en eller ett par personer med annan kompetens.

IBL arbetar för alla biomedicinska analytikers professionella utveckling och är fackligt och politisk obunden. Vi har tagit fram en kompetensbeskrivning över yrket som tydligt redovisar vilka kompetenser och förmågor den biomedicinska analytikern har och som varit ute på remiss. Den presenterades även under gårdagens möte utan att vi fick några kommentarer att den inte var rättvisande.

Jag uppfattar inte att Naturvetarnas agerande främjar och tar vara på den biomedicinska analytikerns kompetens.

Läs Naturvetarnas debattartikel

Av: Agneta Colliander, IBL:s ordförande

Läs mer